Intencje mszalne

3-11.12.2022

3 grudzień – Sobota – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

7.00 – W intencji Haliny i jej dzieci, do Boga Ojca, przez Krew Pana Jezusa, o łaskę uwolnienia od przekleństw oraz łaskę przebaczenia i uzdrowienia (6/6)
18.00 – W intencji wynagradzającej NMP za obelgi przeciw Jej Dziewictwu
18.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę, o dar życia z Bogiem w niebie (3/30)

4 grudnia – II niedziela Adwentu
8.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę o dar życia z Bogiem w niebie (4/30)
9.30 – Przez pośrednictwo Serca Maryi i proroka Mojżesza, by Pan Bóg zajmował pierwsze miejsce w ludzkich sercach, by żyli według Dekalogu i dzięki temu weszli do Bożego Królestwa.
11.00 – W intencji Mariusza z okazji Urodzin, oraz jego siostry Magdaleny z Rodziną o Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego oraz opiekę NMP
13.00 – W intencji Jana, Iwa, Aleksandra Filipa, ich rodziców oraz Chrzestnych
16.00 – W intencji przedszkolaków
18.00 – W intencji zmarłych wg wypominków o łaskę wiecznego zbawienia

Posługa duszpasterzy 4 grudnia 2022 r.
GodzinaCelebransKonfesjonał
8.00o. Rafało. Stefan
9.30o. Stefano. Rafał
11.00o. Tadeuszo. Dawid
13.00o. Tomaszo. Tadeusz
16.00o. Bogdano. Tomasz
18.00o. Dawido. Bogdan

5 grudnia – Poniedziałek
7.00 – Za + śp. Joannę Mugda-Kaprowską, o radość życia wiecznego
7.00 – W intencji Jarosława i jego Rodziny, przez Niepokalane Serce NMP, o łaskę nawrócenia, chrzest dzieci i Boże prowadzenie (1/4)
7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące o rychłe oglądanie Bożego oblicza
18.00 – W intencjach Modlitewnego Pogotowia Ratunkowego
18.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę o dar życia z Bogiem w niebie (5/30)

6 grudnia – Wtorek – Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
7.00 – W intencji Jarosława i jego Rodziny, przez Niepokalane Serce NMP, o łaskę nawrócenia, chrzest dzieci i Boże prowadzenie (2/4)
7.00 – W intencji Eweliny i Marka o Boże błogosławieństwo oraz opiekę NMP
15.00 – W intencjach grupy „Odrodzenie”
18.00 – W intencji dziękczynnej za łaskę wyjściu Henryka z nałogu alkoholowego
18.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę, o dar życia z Bogiem w niebie (6/30)

7 grudnia – Środa – Święto św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
7.00 – Msza Święta ku czci św. Józefa
7.00 – W intencji Jarosława i jego Rodziny, przez Niepokalane Serce NMP, o łaskę nawrócenia, chrzest dzieci i Boże prowadzenie (3/4)
7.00 – W intencji Magdaleny i Marcina o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP
18.00 – Za + śp. Romana Zubczyńskiego, o dar nieba
18.00 – W intencji Anity i Marcina, przez pośrednictwo Serca Maryi, proroka Mojżesza i Archanioła Michała, o pomoc w wypełnieniu Bożej woli w ich życiu, oraz w realizowaniu dzieł na większą chwałę Boga Ojca.
18.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę o dar życia z Bogiem w niebie (7)

8 grudzień – Czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 – W intencji Marty i jej współsióstr, w dniu złożenia pierwszej profesji, o Bożą pomoc w praktykowaniu rad ewangelicznych w zakonnej wspólnocie
7.00 – W intencji Jarosława i jego Rodziny, przez Niepokalane Serce NMP, o łaskę nawrócenia, chrzest dzieci i Boże prowadzenie (4/4)
12.00 – W intencji Parafian i Pielgrzymów, w tym duchowych niewolników, pomocników Matki Kościoła i dobroczyńców o błogosławieństwo Trójcy Świętej i opiekę Niepokalanej
18.00 – Za + śp. Czesławę, Ksawerę, Lucynę, Stanisława i Jana o łaskę zbawienie
18.00 – Za + śp. Aleksandrę w rocznicę śmierci, o łaskę życia wiecznego
18.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę o dar życia z Bogiem w niebie (8)

9 grudzień – Piątek – Wspomnienie św. Jana Diego
7.00 – Za + śp. Grażynę Trojanowską o dar nieba
7.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP w przygotowaniu do sakramentu Bierzmowania dla wnuczki Joanny
18.00 – Do Pana Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi, o ochronę życia dzieci poczętych oraz wszystkich dzieci
18.00 – W intencji Leonarda w 4 rocznicę urodzin oraz jego Rodziców – Patryka i Anitę o Boże błogosławieństwo oraz opiekę NMP
18.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę, o dar życia z Bogiem w niebie (9/30)

10 grudzień – Sobota – Wspomnienie św. Grzegorza III, papieża
7.00 – Za + śp. brata Adama w 1 rocznicę śmierci, o radość życia wiecznego
7.00 – W intencji Ojczyzny, wynagradzając Bogu za grzechy Polaków, prośba za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Andrzeja Boboli, o Miłosierdzie dla Polski i Bożą mądrość dla prezydenta Andrzeja Dudy w sprawowaniu urzędu (1)
15.00 – Święto Karty E.N.D.
18.00 – Za + śp. Andrzeja Pietrykę o szczęście wieczne z Bogiem w niebie
18.00 – Za + śp. Barbarę, Franciszka, Stefanię i Józefa Piętka, w 14 rocznicę śmierci, o zbawienie
18.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę o dar życia z Bogiem w niebie (3/30)

11 grudnia – III niedziela Adwentu - Gaudete
8.00 – Za + śp. Henrykę Halinę Kopkę o dar życia z Bogiem w niebie (11/30)
9.30 – Za + śp. Antoniego Wasilewskiego w 7 rocznicę śmierci, o zbawienie wieczne
11.00 – W intencji Kingi i Piotra z okazji 12 rocznicy zaślubin, dziękując za udzielone łaski, z prośbą, przez Niepokalane Serce Maryi, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę świętych Patronów dla nich i ich dzieci – Franciszka, Antoniego i Leona
13.00 – W intencji Ojczyzny, wynagradzając Bogu za grzechy Polaków, prośba za stawiennictwem Matki Bożej i św. Andrzeja Boboli, o Miłosierdzie dla Polski i Bożą mądrość dla prezydenta Andrzeja Dudy w sprawowaniu urzędu (2)
16.00 – W intencji parafian żyjących o Boże błogosławieństwa i zbawienie dla zmarłych
18.00 – Za + śp. Reginę Janiszek i za zmarłych z rodziny Madejów i Janiszków o dar nieba>

A + M + P + I