Caritas parafialna

Przyjmowanie i wydawanie darów w roku 2019

W soboty w godz. 9.00 - 10.30 
5 i 19 stycznia,
9 lutego,
2 i 23 marca,
6 kwietnia,
4 i 18 maja,
1 i 15 czerwca,
lipiec - urlop,
sierpień – urlop,
14 i 28 września,
5 i 19 października,
2 i 16 listopada,
7 i 21 grudnia.

Wejście do punktu przez podwórko naprzeciw przystanku MZK. Wszystkim wspierającym działalność Caritas przez ofiarowanie odzieży, żywności bądź pieniędzy – dziękujemy!

Parafialny Zespół Caritas

UWAGA

Zgodnie z zarządzeniem Caritas Archidiecezji Warszawskiej w dn. 1 października 2012 r., z pomocy Parafialnego Zespołu Caritas mogą korzystać osoby u których dochód nie przekracza:

684,00 zł/netto na 1 osobę w rodzinie, 
813,00 zł/netto u osób samotnych.

Dlatego PZC zastrzega sobie prawo domagania się od swoich podopiecznych niżej wymienionych dokumentów w celu dokonania weryfikacji lub założenia kartoteki:

  • zaświadczenia o dochodach,
  • zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej,
  • odcinek renty lub emerytury,
  • decyzję o zasiłku rodzinnym,
  • decyzję o wysokości alimentów,
  • zaświadczenie z opieki społecznej o korzystaniu z pomocy lub nie.

W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentów pomoc nie będzie udzielana.

Wszystkim wspierającym działalność Caritas przez ofiarowanie odzieży, żywności bądź pieniędzy - dziękujemy!

o. Tadeusz Suślik SchP - proboszcz