Caritas parafialna

Przyjmowanie i wydawanie darów w roku 2021

W soboty w godz. 9.00 - 10.30 
9 i 23 stycznia,
6 i 20 lutego,
6 i 27 marca,
10 i 24 kwietnia,
8 i 22 maja,
5 i 19 czerwca,
3 lipca, 
sierpień – urlop,
4 i 25 września,
9 i 23 października,
6 i 20 listopada,
4 i 18 grudnia.

Wejście do punktu przez podwórko naprzeciw przystanku MZK linii 167. Wszystkim wspierającym działalność Caritas przez ofiarowanie odzieży, żywności bądź pieniędzy – dziękujemy!

Parafialny Zespół Caritas

UWAGA

Zgodnie z zarządzeniem Caritas Archidiecezji Warszawskiej w dn. 1 października 2012 r., z pomocy Parafialnego Zespołu Caritas mogą korzystać osoby u których dochód nie przekracza:

684,00 zł/netto na 1 osobę w rodzinie, 
813,00 zł/netto u osób samotnych.

Dlatego PZC zastrzega sobie prawo domagania się od swoich podopiecznych niżej wymienionych dokumentów w celu dokonania weryfikacji lub założenia kartoteki:

  • zaświadczenia o dochodach,
  • zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej,
  • odcinek renty lub emerytury,
  • decyzję o zasiłku rodzinnym,
  • decyzję o wysokości alimentów,
  • zaświadczenie z opieki społecznej o korzystaniu z pomocy lub nie.

W przypadku nie przedstawienia ww. dokumentów pomoc nie będzie udzielana.

Wszystkim wspierającym działalność Caritas przez ofiarowanie odzieży, żywności bądź pieniędzy - dziękujemy!

o. Tadeusz Suślik SchP - proboszcz