Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna chce służyć mieszkańcom Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, oraz parom biorącym ślub w tutejszym Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Do zadań Poradni należy:
- ukazywanie piękna i potrzeby rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej, szczególnie czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
- uwrażliwianie na godność każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
- kształtowanie postaw prorodzinnych,
- nauka zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
- ukazywanie potrzeby zaangażowanej miłości rodzicielskiej od momentu poczęcia dziecka.

Poradnia dla narzeczonych czynna jest w środy, w godz. 19.00 - 21.00 po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową: siekierki.poradnia@gmail.com.

Chętne osoby proszone są o kontakt mailowy i wybór terminu w systemie do rezerwacji.
Link do systemu rezerwacji: Rezerwacja online | Poradnia rodzinna Siekierki (reservio.com)

W wiadomości mailowej prosimy podać:
- imiona i nazwiska narzeczonych,
- parafię swego zamieszkania,
- data i miejsce ślubu,
- jeden numer telefonu do kontaktu,
- miejsce odbycia kursu przedmałżeńskiego.

Pary, po mailowym potwierdzeniu wybranego terminu, zgłaszają się na recepcję Kolegium Zakonu Pijarów, ul. Gwintowa 3.