I Komunia św. 2020/2021

Chrzest św. | I Komunia św. | Sakrament pokuty | Bierzmowanie | Namaszczenie chorych | Sakrament Małżeństwa

I Spowiedź i Komunia św. 2021 – Terminy i zasady

Rodzice dzieci z tutejszej parafii wypełniają Formularz zgłoszenia dziecka na przygotowanie i przekazują go s. Faustynie CSFN (do 4 października br.)

Rodzice dziecka spoza tutejszej parafii, którzy chcą, aby ich dziecko z ważnych powodów przystępowało do I Komunii św. w naszym kościele winni dostarczyć do kancelarii parafii zgodę swego Ks. Proboszcza. Jest to warunek przyjęcia od nich Formularza zgłoszenia dziecka. (do 4 października br.)

Jeśli kandydat do w/w sakramentów był ochrzczony poza naszą parafią, to Rodzice winni przekazać s. Faustynie Świadectwo Chrztu dziecka, które nie musi być świeżej daty. (do 22 listopada).

Rodzice dzieci z każdej klasy/grupy wybierają swoich dwóch przedstawicieli - koordynatorów. S. Faustyna przygotuje listę kandydatów do I Spowiedzi i Komunii św., które obejmują: imiona i nazwisko + adres zamieszkania + kontakt z rodzicami (telefon lub mail) + data i miejsce urodzenia + data chrztu, numer aktu i adres parafii chrztu + ewentualną zgodę swego proboszcza. (Termin przekazania listy proboszczowi – 30 listopada br.).

Przygotowanie do I Komunii św. w roku szkolnym 2020/2021 obejmuje:
udział w niedzielnej Mszy św. U nas polecamy Mszę o godz. 11.00.
udział wszystkich kandydatów i ich Rodziców w Mszy św. o godz. 16.00 w następujących terminach:
20.09.2020 r.
  4.10.2020 r. (różańce)
22.11.2020 r.
13.12.2020 r. (medaliki)
17.01.2021 r. (strój – miara)
07.02.2021 r. (modlitewniki)
21.02.2021 r.
14.03.2021 r.
18.04.2021 r. (strój – odbiór)
Rodzice zakupią różańce i medaliki, jeśli dziecko jeszcze ich nie ma. s. Faustyna zakupi modlitewniki i przekaże terminy firmie: Bamax, Fortowa 17, bamax@bamax.pl, tel. 604 344 861, lub 22 835 1147.
Rodziców prosimy o podjęcie funkcji lektora i psalmisty na Mszach świętych w/w terminach.

Udział, w miarę możliwości:
w październiku w różańcu św.
- w kościele - codziennie g. 17.30,
- w kaplicy – pn-czw g. 16.00.
w Adwencie w Roratach – poniedziałek-sobota, godz. 7.00;
w Wielkim Poście w Drodze Krzyżowej w piątki:
- o godz. 8.15 lub 17.15 lub 19.30;
w maju w nabożeństwie ku czci Najśw. Maryi Panny
- w kościele – poniedziałek-sobota o godz. 18.30, a niedzielę o g. 17.30.
– w kaplicy – poniedziałek-czwartek o godz. 16.00.

Pomoc dziecku w pamięciowym przyswojeniu małego katechizmu i modlitw:
wrzesień: znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży
październik: akty wiary, ufności, miłości i żalu, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych, Chwała Ojcu
listopad: 10 przykazań Bożych, 2 przykazani miłości
grudzień: 5 przykazań kościelnych
styczeń: warunki dobrej spowiedzi
luty: główne prawy wiary
marzec: formuła spowiedzi św., oraz modlitwy: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
kwiecień: wyznanie wiary (Skład Apostolski).
Wspieranie dziecka dobrym przykładem życia chrześcijańskiego
Katecheta kwalifikuje dziecko do sakramentów Pokuty i Eucharystii. Proboszcz rozmawia tylko z tym dzieckiem, które wskaże katecheta.

Planujemy:
Próby przed I Komunią w tygodniu poprzedzającym: poniedziałek, wtorek, środa, godz. 19.15.
Sprzątanie kościoła: czwartek - g. 19.15, dekoracja kościoła – piątek g. 19.15.

I Komunia

Szkoła + Klasa      
I Spowiedź               
I Msza św.
SP nr 3 8 V godz. 9.30 9 V godz. 11.00
SP spoza parafii 8 V godz. 11.00 9 V godz. 13.00
PSP kl. III A 15 V godz. 9.30 16 V godz. 11.00
PSP kl. III B 22 V godz. 9.30 23 V godz. 11.00
PSP kl. III C 22 V godz. 11.00 23 V godz. 13.00

Biały Tydzień: poniedziałek – piątek, g. 18.00. Dzieci uczestniczą w strojach komunijnych.
Uroczystość Boże Ciało – 3 czerwca 2021, g. 11.00. Prosimy o udział dzieci w strojach komunijnych.

Informacja dodatkowa - Rocznica I Komunii św. 2021 r.

Szkoła                               
Spowiedź                    
Msza św.
SP nr 3 + inne szkoły 29 V godz. 9.30 30 V godz. 11.00
SP spoza parafii 8 V godz. 11.00 9 V godz. 13.00
PSP kl. IVA 29 V godz. 11.00 30 V godz. 13.00
PSP kl. IVB 12 VI godz. 9.30 13 VI godz. 11.00
PSP kl. IVC 12 VI godz. 11.00 13 VI godz. 13.00