Świadectwa objawień w Warszawie na Siekierkach

Wybrane świadectwa zebrane i opracowane w latach 1977–1983 przez s. Ilonę (Eugenię Zalewską), nazaretankę. Dla zachowania autentyzmu i swoistości prezentowanych świadectw są one przytoczone w brzmieniu zgodnym z zapisem.