Świadectwo 17

O jedno tylko proszę Cię Panie, miej zawsze w mym sercu mieszkanie. 
Joasia

(wrzesień 2001 r.)