Świadectwo 19

Matko Boża Cudowna, 
Dziękuję, że przyjęłam Twojego Syna do mojego serca.
Julia C.

(11 września 2001 r.)