Świadectwo 3

Matko Siekierkowska
tutaj uzdrowiłaś mnie z przewlekłej choroby żołądka oraz bólu kręgosłupa, za co niegodna składam Ci dzięki i proszę o dalszą opiekę i łaski, o uzdrowienia w mojej rodzinie.

Niegodna Hanna K. (wrzesień 2001 r.)