Świadectwo 1

Dziękuję Ci Matuchno Święta za to, że byłaś tu osobiście w latach 1943-49, a teraz jesteś na stałe. Dziękuję, że wysłuchujesz naszych próśb. Bardzo Cię proszę, Ukochana Mateńko, o nawrócenie Moje, mojej rodziny i Mojej Ojczyzny POLSKI. Spójrz łaskawym okiem i prowadź do SYNA TWEGO.

Sabina (29 czerwca 2002 r., Św. Piotra i Pawła)