Uroczystość patronalna w Sanktuarium

Doroczne uroczystości patronalne w Sanktuarium to:

 • 3 maja, główny odpust,
 • w pierwszą lub drugą niedzielę września, modlitwa uczniów i odpowiedzialnych za dzieło edukacji na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, według nadanych Statutów, pielgrzymi oraz wierni z parafii mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami1):

 1. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 3 maja,
 2. w Uroczystą Inauguracji roku szkolnego - drugą niedzielę września /§ 10/,
 3. oraz z okazji pobożnego nawiedzenia Sanktuarium i odmówienia różańca, litanii lub koronki do Matki Bożej /§ 11/.

  1) WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU:
 1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja);
 2. Wykonać czynności obdarzone odpustem;
 3. Wypełnić trzy warunki:
  a. spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
  b. przyjęcie Komunii Świętej,
  c. odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy. Trzy warunki: spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej komunii świętej i jednej modlitwie w intencji Ojca Świętego można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.