Duszpasterze

  • o. Rafał Roszer SchP - rektor (czyli przełożony) wspólnoty pijarskiej, duszpasterz,
  • o. Tomasz Olczak SchP wicerektor, wikariusz parafii, prezes Stowarzyszenia Parafiada,
  • o. Bogdan Dufaj SchP – dyrektor szkoły i przedszkola, duszpasterz, ekonom,
  • o. Tadeusz Suślik SchP – proboszcz, kustosz Sanktuarium,
  • o. Dawid Graczyk SchP –  duszpasterz dzieci i młodzieży, katecheta,
  • o. Rafał Petkowicz SchP – duszpasterz łodzieży, katecheta,
  • s. Anna Maria Gula CSFN – katechetka,
  • p. Agnieszka Bombała – katechetka,
  • p. Monika Jankowska – katechetka,

SchP v SP - Scholae Piae - Szkoły Pobożne.