Duszpasterze

  • o. Tomasz Olczak SchP rektor (czyli przełożony) wspólnoty pijarskiej, prezes Stowarzyszenia Parafiada, duszpasterz
  • o. Tadeusz Suślik SchP – proboszcz parafii oraz kustosz Sanktuarium
  • o. Bogdan Dufaj SchP – dyrektor szkoły i przedszkola, duszpasterz, ekonom, Prezes Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka
  • o. Stefan Wojda SchP – wikariusz parafii
  • o. Przemysław Kołacki SchP – duszpasterz dzieci, katecheta
  • o. Dawid Graczyk SchP –  duszpasterz dzieci i młodzieży, katecheta
  • o. Rafał Petkowicz SchP – duszpasterz łodzieży, katecheta
  • s. Anna Maria Gula CSFN – katechetka
  • p. Agnieszka Bombała – katechetka
  • p. Monika Jankowska – katechetka

SchP v SP - Scholae Piae - Szkoły Pobożne