Duszpasterze

  • o. Tomasz Olczak SchP rektor (czyli przełożony) wspólnoty pijarskiej, prezes Stowarzyszenia Parafiada, duszpasterz
  • o. Bogdan Dufaj SchP – duszpasterz, ekonom
  • o. Stefan Wojda SchP – duszpasterz
  • o. Tadeusz Suślik SchP – proboszcz parafii oraz kustosz Sanktuarium
  • o. Marek Kudach SchP – dyrektor szkoły i przedszkola, duszpasterz
  • o. Rafał Petkowicz SchP – wikariusz parafii, duszpasterz młodzieży, katecheta
  • o. Radosław Torba SchP – duszpasterz dzieci, katecheta
  • s. Faustyna CSFN (Monika Aleksandrowicz) – katechetka
  • p. Agnieszka Bombała – katechetka

(SP - SchP - Scholae Piae - Szkoły Pobożne)
(CSFN - Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu)