Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza ma za zadanie służyć Panu Bogu przy Jego ołtarzu. Każdemu z nas sprawia to ogromną radość, że możemy być TAK BLISKO Niego podczas największego cudu jakim jest EUCHARYSTIA. Dlatego chcemy, aby nasza służba była bliska doskonałości, bowiem wtedy przemiana chleba i wina w Najświętsze Ciało i Krew jest najpiękniejsza.
„Bądźcie płomiennego ducha!
Pełnijcie służbę Panu!
Weselcie się nadzieją!” (Rz 12, 11)


Opiekunem starszych ministrantów oraz lektorów jest o. Dawid Graczyk SP. Zbiórki odbywają się w soboty o godz. 10:00.

Lektorzy (szkoła ponadpodstawowa):
1. Franciszek D.
2. Stanisław P.
3. Krzysztof M.
4. Tymoteusz W.

Ministranci starsi ze szkoły pijarskiej:
1. Paweł B.
2. Kazimierz B.
3. Stanisław D.
4. Ignacy E.
5. Paweł F.
6. Fryderyk K.
7. Mateusz K.
8. Jan M.
9. Jakub P.
10. Adam P.
11. Antoni S.
12. Piotr T.
13. Andrzej Z.

Dorośli:
1. Michał Cz.
2. Konrad K.
3. Krzysztof M.
4. Dariusz R.
5. Michał Sz.

A + M + P + I