o. Edward Szajor SchP

W Zakonie: o. Edward od M.B. Różańcowej

W 1958 roku został przedstawiony przez władze zakonne w Wydziale Wyznań na proboszcza Parafii w Krakowie, na Olszy II. Jednak ówczesne władze komunistyczne odmówiły zatwierdzenia, dlatego pełnił te obowiązki jako administrator parafii. Rozbudował kościół parafialny. Następnie był Magistrem Kleryków w pijarskim Seminarium Duchownym. W 1963 roku został przeniesiony do Cieplic, gdzie pełnił obowiązki wikariusza. W 1965 roku został oddelegowany do Łowicza, by w roku następnym być przeniesionym do Hebdowa, gdzie objął funkcję Rektora Domu i proboszcza parafii. W 1972 roku powrócił do Krakowa. W 1974 roku został przeniesiony do Cieplic Śląskich, a z Cieplic do Łapsz Niżnych na Spisz, gdzie objął obowiązki proboszcza parafii.    

W 1979 roku, za przyzwoleniem Kurii Generalnej Zakonu w Rzymie, podjął próbę założenia w Warszawie placówki pijarskiej. Wówczas Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Metropolita Warszawski, skierował go do parafii św. Stefana przy ul. Czerniakowskiej w charakterze wikariusza, z poleceniem objęcia troską duszpasterską mieszkańców na osiedlu Siekierki. Tam, w każdą niedzielę, odprawiał mszę świętą w kaplicy na miejscu objawień Jezusa i Maryi.    

Wkrótce, na Siekierkach został ustanowiony samodzielny Ośrodek Duszpasterski (15 grudnia 1980 r.). O. Szajor został jego rektorem i wraz z wiernymi rozbudował kaplicę. W 1983 roku uzyskał pozwolenie na budowę domu zakonno-parafialny, a w 1986 roku pozwolenie na budowę kościoła. Rozwijał pracę duszpasterską. Z dniem 14 marca 1988 roku w Warszawie na Siekierkach została erygowana Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców. Dnia 23 grudnia 1991 roku w Warszawie na Siekierkach został ustanowiony przez najwyższe władze Zakonu Dom Zakonu Pijarów p.w. N.M.P. Łaskawej. W dn. 17 września 1994 roku. kard. Józef Glemp, Metropolita, poświęcił kościół, którego budowniczym jest o. Edward. W dn. 31 sierpnia 1997 roku kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Arcybiskup Warszawski poświęcił wtedy kaplicę z obrazem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży i cztery dzwony.    

O. Edward Szajor zmarł na niewydolność krążenia dnia 8 października 1998 roku w Warszawie. Przeżył 76 lat, w tym w Zakonie 52, a w kapłaństwie 46. Jego pogrzeb odbył się dn. 16 października 1998 roku w Warszawie w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Liturgii przewodniczył ks. bp Władysław Miziołek. O. Edward został pochowany w przedsionku sanktuarium.    

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niech mu świeci. Requiescat in pace!