Święci w Relikwiarium

Św. Józef Kalasancjusz (1557-1648), Hiszpan, twórca szkoły podstawowej, założyciel Zakonu pijarów i patron chrześcijańskich szkół powszechnych. Wspomnienie 25 sierpnia.

Bł. Piotr Casani (1572-1647), włoski kapłan, pijar, nazywany Piotrem Ubogim, współpracownik Kalasancjusza. Wspomnienie 16 października.

Św. Pompiliusz Maria Pirrotti (1710-1766), włoski pijar, rekolekcjonista, czciciel Serca Jezusowego. Wspomnienie 15 lipca.

Św. Faustyn Miguez (1831-1925), hiszpański pijar, prowadził badania naukowe nad florą i właściwościami leczniczymi roślin, opracował receptury wielu lekarstw. Założył Zgromadzenie Córek Bożej Pasterki św. Józefa Kalasancjusza. Świętym od 15 X 2017 r. Wspomnienie 8 marca.

Św. Pius X (1835-1914), papież, przez historyków jest uważany za „papieża eucharystycznego” i „pioniera ruchu liturgicznego”. Wspomnienie 21 sierpnia.

Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916), powstaniec, artysta malarz, opiekun bezdomnych, zakonnik franciszkański, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek. Wspomnienie 17 czerwca.

Św. Stanisław Papczyński (1631-1701), początkowo pijar, a następnie założyciel i przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów. Patron dzieci nienarodzonych, rodziców pragnących potomstwa i dzieci mających trudności w nauce. Wspomnienie 18 maja.

Św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżniczka, tercjarka franciszkańska, żona Ludwika IV Świętego, matka trójki dzieci. Oddana modlitwie, pokucie i uczynkom miłosierdzia. Patronka zgromadzenia elżbietanek. Wspomnienie 17 listopada.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka bosa, Doktor Kościoła, patronka misji katolickich, karmelitanek, terezjanek, chorych na AIDS i Francji. Wspomnienie 1 października.

Św. Faustyna Kowalska (1905-1938), zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, stygmatyczka, wizjonerka, apostołka Bożego miłosierdzia. Wspomnienie 5 października.

Św. Gerard Maiella (1726-1755) r., włoski redemptorysta, patron dzieci (w szczególności nienarodzonych); porodu; matek (w szczególności w ciąży); macierzyństwa; braci świeckich i miejscowości Muro Lucano we Włoszech. Wspomnienie 16 października.

Relikwiarz z 34 relikwiami: Krzyża Świętego DNJC, koszuli NMP, Św. Joachima, Świętych Apostołów: Szymona Piotra, Jakuba Mniejszego, Jakuba Większego, Szymona, Mateusza Ew. (2x), Tadeusza Judy, Andrzeja, Bartłomieja, Filipa, Tomasza, Pawła;

Świętych Papieży: Grzegorza i Piusa V;

Doktorów Kościoła: Św. Bonawentury, Grzegorza z Nazjanu,  Wawrzyńca Justiniani;

Wyznawców: Andrzeja z Avellinu, Homobonusa, Bazylego Wielkiego, Aleksego, Wincentego Ferreusza, Arcybiskuba Antonina z Florencji;

Męczenników: Piotra z Werony, Gerwazego;
Św. Dominika Guzmana, Założyciela Zakonu Dominikanów;

jałmużnika: Jana z Cypru;

stygmatyczki: Małgorzaty z Kortony; Dziewicy Gertrudy i Franciszki Rzymskiej.

A + M + P + I