Świadectwo 10

Dziękuję Ci Mateńko Siekierkowska za uratowanie syna Damiana, za udaną operację, spraw: żeby miał Danek zachowaną wątrobę, nerki, serce i nogę. Uzdrów syna mojego na ciele i duszy, obdarz go silną wiarą, miłością i nadzieją i jego rodzinkę, żonę Monikę i córkę Emmie, Prosi matka stroskana i zapłakana i prosząca.

(11 maja 2002 r.)