Aktualności

Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki

Dnia 10 grudnia 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki. Ogłoszono wyniki XVII edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw przez anglojęzyczny magazyn ekonomiczny „Polish Market” oraz wręczono Honorowe Perły za zasługi w obszarze nauki, kultury, sportu, wartości patriotycznych i społecznych.

Ranking Perły Polskiej Gospodarki jest jednym z najstarszych i miarodajnych badań polskich przedsiębiorstw. Ogłoszenie wyników przez redakcję „Polish Market” jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Wydarzenie budzi ogromne zainteresowanie biznesmenów, artystów, naukowców, sportowców i polityków. Ponadto podczas uroczystości zostały przyznane nagrody honorowe. Za zasługi w obszarze kultury w 2019 roku.

Otrzymali je:

malarka - Maria Wollenberg-Kluza

kompozytor - Krzesimir Dębski,

aktor - Emilian Kamiński, twórca Teatru Kamienica

gitarzysta - Janusz Strobel.

Perłami za wartości patriotyczne zostali wyróżnieni :

Fundacja Sprzymierzeni z GROM,

żołnierz Armii Krajowej Ryszard Witkowski.

Nota: Pani Maria Wollenberg-Kluza jest autorką obrazów, które są w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach:

1. główny Obraz MB Nauczycielki Młodzieży w kaplicy Wizerunku

2. duży obraz przedstawiający pierwsze objawienie się Maryi Panny na Siekierkach w tej samem kaplicy

3. duży obraz w przedsionku kościoła ukazujący objawiających się Pana Jezusa i Matką Bożą.

Gratulując zaszczytnej Nagrody, składam Czcigodnej Laureatce najlepsze życzenia wielu łask Bożych w pracy twórczej oraz dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

o. Tadeusz Suślik SchP
kustosz Sanktuarium

Pierwsza rocznica śmierci Reginy Madej-Janiszek z konfraterni św. Jakuba Apostoła

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI REGINY MADEJ-JANISZEK Z KONFRATERNI ŚW. JAKUBA APOSTOŁA OKAZJĄ DO MODLITWY W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NAUCZYCIELKI MŁODZIEŻY

Ks. płk Zbigniew Kępa i ks. kustosz Tadeusz Suślik SchP poświęcili pierwszy w Warszawie słupek – znacznik Drogi św. Jakuba, na którym została umieszczona charakterystyczna muszla Jakubowa oraz skromna, ale wymowna tabliczka upamiętniająca niezwykłą pątniczkę, śp. Reginę Madej-Janiszek.

Członkowie Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego, rodzina i przyjaciele śp. Reginy Madej-Janiszek oraz licznie przybyli parafianie spotkali się 8 grudnia 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Zmarłej. Eucharystii przewodniczył ks. płk Zbigniew Kępa SG, koncelebrował ks. Tadeusz Suślik SchP, kustosz Sanktuarium, które leży na trasie Świętokrzyskiej Drogi Św. Jakuba. Był to kościół parafialny naszej Siostry Reginy.

W sprawowaniu liturgii uczestniczyli także członkowie Konfraterni św. Jakuba. Piotr Szarko czytał fragment z Księgi Rodzaju (Rdz 3, 9-15.20); Ewa Wasiak czytała fragment Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 15,4-9), Jerzy Pawlikowski czytał modlitwę powszechną. Ewangelię według św. Łukasza (Łk 1,26-38) przeczytał ks. Suślik.

Rozpoczynając homilię ks. Zbigniew Kępa przypomniał, że „dziś, w drugą niedzielę Adwentu, Kościół czci i wysławia Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. To najwspanialszy akcent maryjny w świętym czasie oczekiwania Bożego Narodzenia. Niepokalanie Poczęcie – szczególny dar, jaki otrzymała Maryja – stanowiło przygotowanie do boskiego macierzyństwa. By Syn Boży mógł się narodzić i wychować się w człowieczeństwie – potrzebna była Święta Matka.

Jakże wiele w rozwoju dziecka, w jego fizycznej i psychicznej kondycji zależy od matki. Dzięki psychologii prenatalnej wiemy, jak ważny jest dla dziecka ten okres, kiedy przebywa pod sercem swojej matki. Dziecko już wtedy czuje, uczy się, zapamiętuje pierwsze melodie, a nawet nawiązuje kontakt z mamą. To niezwykle ważny czas w zakresie kształtowania emocjonalności, osobowości, wzorców zachowań i nawyków. Badania wykazały, że nawet płacz dziecka po narodzinach ma cechy melodii języka, którym posługuje się jego matka. Emocje „zapamiętane” przez organizm dziecka z okresu życia prenatalnego mają tendencje do stałości i mogą decydować o wrodzonej predyspozycji do lękowego, agresywnego bądź radosnego reagowania na bodźce na dalszych etapach życia.

Jakże piękną duchowo kobietą musiała być Najświętsza Maryja Panna, Niepokalanie Poczęta, aby mogła przekazać Jezusowi to, co najlepsze w ludzkiej naturze.

Przywilej Niepokalanego Poczęcia był darem nie tylko dla Maryi, ale także dla całego Kościoła, który narodził się, jak głosili Ojcowie Kościoła, z przebitego boku Chrystusa, podczas Jego Męki.

Maryja była obecna w pielgrzymowaniu Kościoła od jego początków. Przebywała z Apostołami w wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego. Przez wieki chrześcijanie naśladowali Maryję wyruszając w pątniczą drogę. Jednym z takich miejsc, szeroko znanym w świecie, jest Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje się grób św. Apostoła Jakuba Starszego. Przez całą Europę, także przez naszą Ojczyznę i naszą stolicę biegną szlaki Jakubowe.

Po drogach św. Jakuba pielgrzymowała wasza parafianka śp. Regina Madej-Janiszek, która zmarła dokładnie rok temu. Szlakami Jakubowymi doszła do Santiago de Compostela, a także do Efezu w Turcji, gdzie mieszkała Maryja. To był ostatni etap jej wymarzonej pieszej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Nie zrealizowała swego marzenia. Odeszła z tego świata, aby wejść – jak wierzymy i ufamy – do Niebieskiej Jerozolimy, gdzie jest Maryja a także św. Jakub Apostoł.

Jako parafianie tej świątyni macie powód do dumy i radości z tego, że osoba należąca do waszej wspólnoty zrobiła tak wiele dla szlaków jakubowych, odkrywając na nowo stare szlaki, ale także wytyczając nowe.

Dziś siostry i bracia z Konfraterni św. Jakuba dają świadectwo, że śp. Regina Madej-Janiszek bardziej niż o wymiar zewnętrzny pielgrzymowania, troszczyła się o wymiar wewnętrzny, duchowy pątniczej wędrówki.”

Ks. Zbigniew Kępa przedstawił parafianom zasługi naszej Siostry Reginy dla rozwoju dróg Jakubowych w Polsce oraz jej własne drogi pielgrzymkowe.

Po Mszy św. konfratrzy i grupa patafian przeszli na miejsce w pobliżu świątyni, gdzie ks. płk Zbigniew Kępa i ks. kustosz Tadeusz Suślik poświęcili pierwszy w Warszawie słupek – znacznik Drogi św. Jakuba, na którym została umieszczona charakterystyczna muszla Jakubowa oraz skromna, ale wymowna tabliczka upamiętniająca niezwykłą pątniczkę, śp. Reginę Madej-Janiszek.

Księża przedstawili zasługi naszej Siostry Reginy dla rozwoju dróg Jakubowych w Polsce,  jej własne drogi pielgrzymkowe oraz wiele dobra, jakie uczyniła we wspólnocie parafialnej. Wzruszająco o wspólnym pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela mówił mąż śp. Reginy Tomasz Janiszek oraz przyjaciółka Drogiej Zmarłej, z którą wielokrotnie pielgrzymowała, Anna Przygoda-Golenia.

Po uroczystości ks. Tadeusz Suślik zaprosił zebranych do sali parafialnej, gdzie czekał ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Konfratrzy podarowali Księdzu Kustoszowi wydawnictwa Konfraterni św. Jakuba, w tym przewodnik po Świętokrzyskiej Drodze Św. Jakuba, którego współautorką była śp. Regina Madej-Janiszek. Na trasie tej Drogi stoi Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Tekst – Ewa Wasiak
Zdjęcia: Beata i Marek Sokołowscy

Pielgrzymka kandydatów do bierzmowania 2019

Nasza grupa młodych przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania udała się w niedzielę, 10 listopada, na pielgrzymkę na Żoliborz do muzeum Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Obecni byli z nami nasi opiekunowie. Na początku dowiedzieliśmy się od przewodnika w jakim czasie ciężkim dla Polaków żył ks. Jerzy. Następnie zobaczyliśmy w jakich warunkach narodził się i spędzał czas swej młodości. Spotkaliśmy też siostrzenicę księdza Popiełuszki, która powiedziała nam o rodzinnym mieście Księdza. Przewodnik opowiedział nam o trudnej drodze Jerzego Popiełuszki do kapłaństwa, o dążeniach księdza Jerzego do Polski wolnej od komunizmu i zaangażowaniu w powstanie NSZZ „Solidarność”. Mówił też o Mszach za Ojczyznę i antykomunistycznej działalności Jerzego Popiełuszki, oraz o jego tragicznej śmierci i wielkim pogrzebie. Dowiedzieliśmy się też o procesie kanonizacyjnym Błogosławionego Jerzego Popiełuszki i, że jest patronem młodzieży. Przed powrotem zrobiliśmy sobie zdjęcie przy grobie księdza Jerzego. Myślę, że ta wycieczka dała nam dużo do myślenia o księdzu Popiełuszce i zachęciła do zwracania się do Niego jako Patrona w trudnych chwilach. 

Kościelna Służba Porządkowa

12 października br. odbyła się doroczna pielgrzymka Kościelnej Służby Porządkowej A.W. „Totus Tuus” do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W tym roku była ona jubileuszowa w związku z 40 rocznicą założenia Stowarzyszenia 4 marca 1979 roku przez S.B.Kard. Stefana Wyszyńskiego, Metropolitę Warszawskiego.

Od godz. 10.00 bracia ze swymi pocztami sztandarowymi zgromadzili się w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców. Tam zostali przywitani przez kustosza sanktuarium o. Tadeusza Suślika SchP. Następnie modlili się, odmawiając Koronkę 12 Gwiazd ku czci Trójcy Przenajświętszej, Koronkę ku czci Maryi Niepokalanej i modlitwę w intencji swego założyciela Prymasa Tysiąclecia. Następnie procesyjnie przeszli do kościoła sanktuaryjnego. Z racji Rocznicy zasłużonym braciom wręczono okolicznościowe odznaczenia i wyróżnienia. Wręczali je br. Cezary Konopacki, prezes KSPAW oraz ks. prałat Marek Mętrak, moderator diecezjalny KSPAW. Bracia modlili się odmawiając różaniec św. i uczestnicząc w Mszy św., której przewodniczył ksiądz biskup Piotr Jarecki. Koncelebransami byli: ks. prałat Marek Mętrak, ks. kan. Janusz Celejewski, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Secymienie oraz o. Marek Kudach SchP, dyrektor szkoły pijarskiej w Warszawie. Podczas liturgii kolejnych sześciu mężczyzn włączono do Stowarzyszenia. Byli to: Dariusz Sz. z Secymina, Stanisław W. z Par. św. Bonifacego w Warszawie, Andrzej F. z Zalesia Górnego, Zbigniew  M. z Par. św. Józefa na Kole, Jarosława K. i Bogdana Z. z Łomianek.

Na zakończenie Mszy św. br. Cezary, prezes, w imieniu Stowarzyszenia wręczył Księdzu Biskupowi, Ojcu Kustoszowi i dwom byłym Prezesom Stowarzyszenia jubileuszowe medale: 40 lat służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie 1979-2019 Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus. Po Eucharystii bracia spotkali się w sali teatralnej na agapie.

Uroczystość Bierzmowania 2019

W naszej parafii odbyła się uroczystość bierzmowania w niedzielę 27.10.2019 o godz. 18.00. Przewodniczył jej ks. Bp Piotr Jarecki. Sakrament przyjęły 53 osoby. Za katechetyczne przygotowanie był odpowiedzialny wikariusz o. Rafał Petkowicz. Ten obowiązek dzielił z animatorkami z Klubu Filary: Julią Materna, Deborą Kramarek, Anną Latuszek, Katarzyną Wójcik oraz Ewą Olesiak i Anną Dudzińską. Dziękujemy!


Wyjazd na Lednicę 2019

1 czerwca 2019 odbyło się katolickie spotkanie młodych - Lednica 2000. Była to już XXIII edycja, w której uczestniczyło blisko 70 tys. osób, w tym młodzież z naszej parafii przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. Tegorocznym hasłem spotkania były słowa Wiesz, że cię kocham!.

Z Warszawy wyjechaliśmy o godz. 7:00, a na Polach Lednickich byliśmy po godzinie 12:00. Po wyjściu z autokaru odbyliśmy spacer, aby dojść na miejsce spotkania. Gdy dotarliśmy i znaleźliśmy swoje miejsce do siedzenia, mieliśmy chwilę dla samych siebie. Był to czas na odpoczynek na łonie natury i razem ze wszystkimi.

O godzinie 15:00 rozpoczęła się Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po jej zakończeniu można było korzystać z sakramentu spowiedzi, który odbywał się w dosyć ciekawy sposób - na polach spowiedzi, jako szczera rozmowa z księdzem. Ważnym elementem spotkania była też Msza Św. o godzinie 20 wraz z Adoracją Najświętszego Sakramentu. Elementem kulminacyjnym spotkania było przejście przez Bramę III Tysiąclecia.

O godzinie 0:40 wyruszyliśmy z Pól Lednickich, a w Warszawie byliśmy o godz. 5:00. Mimo dość upalnej pogody, myślę, że każdemu z nas wyjazd się podobał i dostarczył nam wiele pozytywnych wrażeń.

Karolina Olszewska, uczennica klasy gimnazjalnej


Diecezjalne Spotkanie opłatkowe

Spotkanie Opłatkowe Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach (ul. Gwintowa 3) w niedzielę, 30 grudnia, 2018 r. 

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Parafialna Rada Duszpasterska naszej Parafii zorganizowała pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, która się odbyła 14 kwietnia 2018 r.