Chrzest Święty

Chrzest św. | I Komunia św. | Sakrament pokuty | Bierzmowanie | Namaszczenie chorych | Sakrament Małżeństwa


Jezus mówi: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony". (Mk 16, 16)

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. /KKK 1213/

Sakrament chrztu udzielany jest zasadniczo w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00.

Chęć ochrzczenia dziecka rodzice (lub rodzic) winni zgłosić w kancelarii parafialnej na miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Do zapisu niezbędny jest Akt Urodzenia dziecka. Mile jest widziany dokument potwierdzający sakramentalny charakter małżeństwa rodziców, jeśli był zawierany poza własną parafią.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w katechezie przygotowującej do chrztu. Odbywa się ona zwykle w piątek poprzedzający termin chrztu, o godz. 19.00.

Terminy chrztów w Parafii w 2024 r.:

 • 7, 21 styczeń
 • 4, 18 luty
 • 3, 17 marzec
 • 7, 21 kwiecień
 • 5, 19 maj
 • 2, 16 czerwiec
 • 7, 21 lipiec
 • 4, 18 sierpień
 • 1, 15 wrzesień
 • 6, 20 październik
 • 3, 17 listopad
 • 1, 15, 26 grudzień

Rodzice chrzestni

Do przyjęcia zadań rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • ukończył 16 lat życia,
 • jest katolikiem, przyjął sakrament pokuty, Eucharystii i bierzmowania,
 • jest wierzącym i praktykującymi, tzn. prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację. Osoba ochrzczona, ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu świętego. Chrzestni muszą przedstawić zaświadczenia wystawione przez własną parafię. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu dziecka. Przed chrztem rodzice, jeśli nie mają przeszkód kanonicznych, by otrzymać rozgrzeszenie, powinni przystąpić do sakramentu pokuty; podobnie rodzice chrzestni.

W czasie mszy świętej z obrzędem chrztu wypada przystąpić do komunii świętej. Dobrze jest ofiarować ją w intencji dziecka. Żyjący w związku niesakramentalnym nie przystępują do komunii świętej. Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę. Dobrym zwyczajem jest zamówienie mszy świętej w intencji dziecka w rocznicę chrztu świętego. Aby ochrzcić dziecko spoza parafii należy uzyskać stosowne pozwolenie od ks. Proboszcza ze swej parafii.

A + M + P + I