Sakrament Małżeństwa

Chrzest św. | I Komunia św. | Sakrament pokuty | Bierzmowanie | Namaszczenie chorych | Sakrament Małżeństwa

Rok przed ślubem

Zgłaszacie się do kancelarii parafialnej. Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej. O kursie przedmałżeńskim należy pomyśleć na rok przed ślubem.

• zestawienie najbliższych kursów małżeńskich w Archidiecezji Warszawskiej znajdziesz na stronie: https://duszpasterstworodzin.pl/dla-narzeczonych/kursy-przedmalzenskie/

• To obowiązująca w Archidiecezji Warszawskiej forma katechizacji przedślubnej:

Pierwsza forma: kurs w formie 10 cotygodniowych spotkań zakończonych dniem skupienia. Spotkania odbywają się w dzień rozpoczęcia kursu, co tydzień. Na przykład, rozpoczęcie kursu w niedzielę o 17.00 oznacza, że kolejne spotkania będą się odbywały w kolejne niedziele o 17.00.

Druga forma: spotkania odbywają się według programu „Radość i nadzieja” lub programu „Wieczorów dla zakochanych”. Składają się z wykładu, warsztatu i pracy indywidualnej narzeczonych. Ze względu na pracę w małych grupach należy wcześniej się zapisać.

Jeśli narzeczeni nie mogą uczestniczyć w programie przewidzianym w powyższych formach (gdy mieszkają w oddalonych od siebie miastach bądź jedno z nich poza granicami Polski), dopuszczalna jest trzecia forma: kurs w formie nadzwyczajnej – dwie soboty i dwie niedziele.  Ze względu na pracę w małych grupach należy wcześniej się zapisać.

Trzy miesiące przed ślubem

• Odbywa się w kancelarii parafialnej aktualnego  miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

• Przed spisaniem protokołu musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:

◦ dowody osobiste

◦ świadectwa chrztu

▪ By taki dokument uzyskać, trzeba pojechać do swojej parafii chrztu. Na specjalnym blankiecie powinna znajdować się adnotacja o bierzmowaniu. Pamiętajmy, że taki dokument jest ważny tylko przez 3 miesiące, a dokładnie: musi być ważny w dniu ślubu

▪ Jeśli byliście ochrzczeni (albo jedno z Was) w parafii, gdzie będzie spisywany protokół – nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument

◦ W Urzędzie Stanu Cywilnego należy pobrać dokumenty (2 egzemplarze + 3 formularze do wypełnienia), stwierdzające Wasz stan wolny do zawarcia małżeństwa (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesiące od daty wydania, muszą być aktualne w dniu ślubu. Dokument ten nie jest potrzebny, gdy związek cywilny został już zawarty, wówczas przedstawiacie akt zawarcia związku cywilnego.

◦ świadectwo uczestnictwa w katechizacji przedślubnej (nie zastępuje jej ukończona katecheza w szkole średniej)

◦ świadectwo uczestnictwa w 3 spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej. Jeśli te spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, zaświadczenie o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej można donieść po ich zakończeniu.

• W przypadku gdy chcecie zawrzeć sakrament małżeństwa poza parafią zamieszkania, po dopełnieniu wszystkich formalności, powinniście otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w innej parafii albo delegację z parafii zamieszkania do załatwienia wszystkich formalności w parafii ślubu (po uzyskaniu zgody parafii ślubu).

Tuż przed ślubem

Powinno odbyć się bezpośrednio przed ślubem i ma charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie szczegóły dotyczące ceremonii ślubu. Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

I jeszcze jedno

„Krok po kroku” dotyczy sytuacji standardowych, w których nie potrzebujecie dodatkowych dokumentów i pozwoleń do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. W pozostałych przypadkach, potrzebne informacje otrzymacie w kancelarii parafialnej.


A + M + P + I