Ogłoszenia duszpasterskie

23 lutego 2020 r. – VII Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj w Kościele w Polsce rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach. Jest to czas przebłagania Boga za grzech pijaństwa oraz czas podejmowania ofiar, w tym abstynencji w intencji nawrócenia pijących. Zachęcamy.
2. W środę Popielec, który rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Msze Święte: w kaplicy o g. 7.30, a w kościele o 8.15, 18.00 i 19.30. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.
3. W Środę Popielcową:

a. wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje tych, którzy ukończyli 14. rok życia, bez górnej granicy wieku.
b. Natomiast post ścisły, co do jakości i ilości, obowiązuje osoby w wieku od 18 do 60 lat. W tym dniu mogą być trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta.

4. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
5. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczyna się czas Komunii świętej wielkanocnej, który w tym roku trwać będzie do 7 czerwca, tj. do niedzieli Trójcy Przenajświętszej.
6. IV przykazanie kościelne wzywa nas, byśmy we wszystkie dni Wielkiego Postu powstrzymywali się od udziału w zabawach.
7. Modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych rozpocznie się tradycyjnie w Środę Popielcową w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Wykaz kościołów oraz program na niedziele i dni powszednie w gablotach.
8. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o g. 8.15, 17.15 i 19.30.
9. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.15.
10. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych.
11. W ramach przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego Msza św., prelekcja i modlitwa przy grobie Prymasa Tysiąclecia w archikatedrze na Starówce w piątek, 28 lutego, o godz. 19.00. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp Rafał Markowski, a wykład wygłosi dr Ewa Czaczkowska.
12. W tym dniu przypada też Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich.
13. Nabożeństwo „Wieczór z Maryją” w sobotę po Mszy św. wieczornej.
14. Spotkanie dzieci, które się przygotowują do Pierwszej Komunii św. w przyszłą niedzielę, 1 marca, o godz. 11.00.
15. Drodzy Parafianie, jak możecie zauważyć trwa malowanie kruchty i kościoła. Ściany, zwłaszcza nad kaloryferami, były brudne. Prace są prowadzone teraz, gdy liturgię w ciągu tygodnia sprawujemy w Kaplicy Królowej Wyznawców. Koszt tych robót to kilkadziesiąt tysięcy. Będziemy wdzięczni za finansowe wsparcie tych działań. Ofiary złożyć na tacę w przyszłą niedzielę, do skarbony za ławkami, albo na konto parafii. Za każdy datek dziękujemy!

A + M + P + I

Aktualności

Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki

Dnia 10 grudnia 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki. Ogłoszono wyniki XVII edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw przez anglojęzyczny magazyn ekonomiczny „Polish Market” oraz wręczono Honorowe Perły za zasługi w obszarze nauki, kultury, sportu, wartości patriotycznych i społecznych.

Ranking Perły Polskiej Gospodarki jest jednym z najstarszych i miarodajnych badań polskich przedsiębiorstw. Ogłoszenie wyników przez redakcję „Polish Market” jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Wydarzenie budzi ogromne zainteresowanie biznesmenów, artystów, naukowców, sportowców i polityków. Ponadto podczas uroczystości zostały przyznane nagrody honorowe. Za zasługi w obszarze kultury w 2019 roku.

Otrzymali je:

malarka - Maria Wollenberg-Kluza

kompozytor - Krzesimir Dębski,

aktor - Emilian Kamiński, twórca Teatru Kamienica

gitarzysta - Janusz Strobel.

Perłami za wartości patriotyczne zostali wyróżnieni :

Fundacja Sprzymierzeni z GROM,

żołnierz Armii Krajowej Ryszard Witkowski.

Nota: Pani Maria Wollenberg-Kluza jest autorką obrazów, które są w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach:

1. główny Obraz MB Nauczycielki Młodzieży w kaplicy Wizerunku

2. duży obraz przedstawiający pierwsze objawienie się Maryi Panny na Siekierkach w tej samem kaplicy

3. duży obraz w przedsionku kościoła ukazujący objawiających się Pana Jezusa i Matką Bożą.

Gratulując zaszczytnej Nagrody, składam Czcigodnej Laureatce najlepsze życzenia wielu łask Bożych w pracy twórczej oraz dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

o. Tadeusz Suślik SchP
kustosz Sanktuarium

Pierwsza rocznica śmierci Reginy Madej-Janiszek z konfraterni św. Jakuba Apostoła

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI REGINY MADEJ-JANISZEK Z KONFRATERNI ŚW. JAKUBA APOSTOŁA OKAZJĄ DO MODLITWY W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NAUCZYCIELKI MŁODZIEŻY

Ks. płk Zbigniew Kępa i ks. kustosz Tadeusz Suślik SchP poświęcili pierwszy w Warszawie słupek – znacznik Drogi św. Jakuba, na którym została umieszczona charakterystyczna muszla Jakubowa oraz skromna, ale wymowna tabliczka upamiętniająca niezwykłą pątniczkę, śp. Reginę Madej-Janiszek.

Członkowie Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego, rodzina i przyjaciele śp. Reginy Madej-Janiszek oraz licznie przybyli parafianie spotkali się 8 grudnia 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Zmarłej. Eucharystii przewodniczył ks. płk Zbigniew Kępa SG, koncelebrował ks. Tadeusz Suślik SchP, kustosz Sanktuarium, które leży na trasie Świętokrzyskiej Drogi Św. Jakuba. Był to kościół parafialny naszej Siostry Reginy.

W sprawowaniu liturgii uczestniczyli także członkowie Konfraterni św. Jakuba. Piotr Szarko czytał fragment z Księgi Rodzaju (Rdz 3, 9-15.20); Ewa Wasiak czytała fragment Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 15,4-9), Jerzy Pawlikowski czytał modlitwę powszechną. Ewangelię według św. Łukasza (Łk 1,26-38) przeczytał ks. Suślik.

Rozpoczynając homilię ks. Zbigniew Kępa przypomniał, że „dziś, w drugą niedzielę Adwentu, Kościół czci i wysławia Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. To najwspanialszy akcent maryjny w świętym czasie oczekiwania Bożego Narodzenia. Niepokalanie Poczęcie – szczególny dar, jaki otrzymała Maryja – stanowiło przygotowanie do boskiego macierzyństwa. By Syn Boży mógł się narodzić i wychować się w człowieczeństwie – potrzebna była Święta Matka.

Jakże wiele w rozwoju dziecka, w jego fizycznej i psychicznej kondycji zależy od matki. Dzięki psychologii prenatalnej wiemy, jak ważny jest dla dziecka ten okres, kiedy przebywa pod sercem swojej matki. Dziecko już wtedy czuje, uczy się, zapamiętuje pierwsze melodie, a nawet nawiązuje kontakt z mamą. To niezwykle ważny czas w zakresie kształtowania emocjonalności, osobowości, wzorców zachowań i nawyków. Badania wykazały, że nawet płacz dziecka po narodzinach ma cechy melodii języka, którym posługuje się jego matka. Emocje „zapamiętane” przez organizm dziecka z okresu życia prenatalnego mają tendencje do stałości i mogą decydować o wrodzonej predyspozycji do lękowego, agresywnego bądź radosnego reagowania na bodźce na dalszych etapach życia.

Jakże piękną duchowo kobietą musiała być Najświętsza Maryja Panna, Niepokalanie Poczęta, aby mogła przekazać Jezusowi to, co najlepsze w ludzkiej naturze.

Przywilej Niepokalanego Poczęcia był darem nie tylko dla Maryi, ale także dla całego Kościoła, który narodził się, jak głosili Ojcowie Kościoła, z przebitego boku Chrystusa, podczas Jego Męki.

Maryja była obecna w pielgrzymowaniu Kościoła od jego początków. Przebywała z Apostołami w wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego. Przez wieki chrześcijanie naśladowali Maryję wyruszając w pątniczą drogę. Jednym z takich miejsc, szeroko znanym w świecie, jest Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje się grób św. Apostoła Jakuba Starszego. Przez całą Europę, także przez naszą Ojczyznę i naszą stolicę biegną szlaki Jakubowe.

Po drogach św. Jakuba pielgrzymowała wasza parafianka śp. Regina Madej-Janiszek, która zmarła dokładnie rok temu. Szlakami Jakubowymi doszła do Santiago de Compostela, a także do Efezu w Turcji, gdzie mieszkała Maryja. To był ostatni etap jej wymarzonej pieszej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Nie zrealizowała swego marzenia. Odeszła z tego świata, aby wejść – jak wierzymy i ufamy – do Niebieskiej Jerozolimy, gdzie jest Maryja a także św. Jakub Apostoł.

Jako parafianie tej świątyni macie powód do dumy i radości z tego, że osoba należąca do waszej wspólnoty zrobiła tak wiele dla szlaków jakubowych, odkrywając na nowo stare szlaki, ale także wytyczając nowe.

Dziś siostry i bracia z Konfraterni św. Jakuba dają świadectwo, że śp. Regina Madej-Janiszek bardziej niż o wymiar zewnętrzny pielgrzymowania, troszczyła się o wymiar wewnętrzny, duchowy pątniczej wędrówki.”

Ks. Zbigniew Kępa przedstawił parafianom zasługi naszej Siostry Reginy dla rozwoju dróg Jakubowych w Polsce oraz jej własne drogi pielgrzymkowe.

Po Mszy św. konfratrzy i grupa patafian przeszli na miejsce w pobliżu świątyni, gdzie ks. płk Zbigniew Kępa i ks. kustosz Tadeusz Suślik poświęcili pierwszy w Warszawie słupek – znacznik Drogi św. Jakuba, na którym została umieszczona charakterystyczna muszla Jakubowa oraz skromna, ale wymowna tabliczka upamiętniająca niezwykłą pątniczkę, śp. Reginę Madej-Janiszek.

Księża przedstawili zasługi naszej Siostry Reginy dla rozwoju dróg Jakubowych w Polsce,  jej własne drogi pielgrzymkowe oraz wiele dobra, jakie uczyniła we wspólnocie parafialnej. Wzruszająco o wspólnym pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela mówił mąż śp. Reginy Tomasz Janiszek oraz przyjaciółka Drogiej Zmarłej, z którą wielokrotnie pielgrzymowała, Anna Przygoda-Golenia.

Po uroczystości ks. Tadeusz Suślik zaprosił zebranych do sali parafialnej, gdzie czekał ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Konfratrzy podarowali Księdzu Kustoszowi wydawnictwa Konfraterni św. Jakuba, w tym przewodnik po Świętokrzyskiej Drodze Św. Jakuba, którego współautorką była śp. Regina Madej-Janiszek. Na trasie tej Drogi stoi Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Tekst – Ewa Wasiak
Zdjęcia: Beata i Marek Sokołowscy

Pielgrzymka kandydatów do bierzmowania 2019

Nasza grupa młodych przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania udała się w niedzielę, 10 listopada, na pielgrzymkę na Żoliborz do muzeum Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Obecni byli z nami nasi opiekunowie. Na początku dowiedzieliśmy się od przewodnika w jakim czasie ciężkim dla Polaków żył ks. Jerzy. Następnie zobaczyliśmy w jakich warunkach narodził się i spędzał czas swej młodości. Spotkaliśmy też siostrzenicę księdza Popiełuszki, która powiedziała nam o rodzinnym mieście Księdza. Przewodnik opowiedział nam o trudnej drodze Jerzego Popiełuszki do kapłaństwa, o dążeniach księdza Jerzego do Polski wolnej od komunizmu i zaangażowaniu w powstanie NSZZ „Solidarność”. Mówił też o Mszach za Ojczyznę i antykomunistycznej działalności Jerzego Popiełuszki, oraz o jego tragicznej śmierci i wielkim pogrzebie. Dowiedzieliśmy się też o procesie kanonizacyjnym Błogosławionego Jerzego Popiełuszki i, że jest patronem młodzieży. Przed powrotem zrobiliśmy sobie zdjęcie przy grobie księdza Jerzego. Myślę, że ta wycieczka dała nam dużo do myślenia o księdzu Popiełuszce i zachęciła do zwracania się do Niego jako Patrona w trudnych chwilach. 

Msze Święte

Niedziele i uroczystości

  • godz. 8.00
  • godz. 9.30
  • godz. 11.00
  • godz. 13.00
  • godz. 18.00

Dni powszednie

  • godz. 7.30 (w kaplicy)
  • godz. 18.00
Uwaga: Msze św. wieczorne w okresie od 2 grudnia do 29 lutego, od poniedziałku do piątku, o godz. 18.00 zasadniczo będą celebrowane w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców.

Spowiedź

  • kwadrans przed mszami świętymi

Kalendarium