Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 22 listopada 2020 r.

1. W związku z czerwoną strefą epidemii przypominamy, że kościele mamy obowiązek:

a. dokładnie zakrywać usta i nos,
b. dezynfekować dłonie,
c. zachować dystans tak, by jedna osoba przypadała na 15m2,
d. zachować dystans także podchodząc do Komunii świętej.

2. Komunię świętą przyjmujemy według osobistego wyboru. Jeden szafarz udziela Jej tylko do ust, a drugi tylko na rękę. Przyjmując na rękę robimy z dłoni „tron” dla Jezusa i nie odchodząc, spożywamy Ją przy szafarzu. Dziękujemy!
3. Dzisiaj:

a. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
b. Msza św. z udziałem dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Spowiedzi i Komunią św. o godz. 16.00.
c. Różaniec św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach odmawiamy w listopadzie codziennie o g. 17.30, a w piątki celebrujemy Mszę św. o g. 18.00.

4. Wspomnienie Św. Andrzeja Dung-Lac i 118 Towarzyszy, męczenników wietnamskich, we wtorek.
5. Wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, w środę.
6. Dzień Opieki Świętego Józefa Kalasancjusza w piątek, 27 listopada.
7. Adoracja Najśw. Sakramentu w intencji o moralną odnowę narodu polskiego i owoce beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w sobotę, 28 listopada, od g. 15.00 w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców. Msza św. w tej intencji o godz. 18.00.
8. „Wieczór z Maryją”, nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny, w sobotę, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
9. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, a z nim:

a. program duszpasterski pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”,
b. okres Adwentu,
c. Roraty, które będziemy celebrować o godz. 7.00.

10. Przypominamy, że w tym roku odpusty zupełne dla wiernych zmarłych możemy uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dziełach pobożnych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
11. Zbiórka ofiar przeprowadzona 8 listopada br. na rzecz Republiki Środkowej Afryki wyniosła 1.500PLN. Dziękujemy!

A + M + P + I

Aktualności

Parafialna pomoc

Drodzy Parafianie,
zachęcam Was do wsparcia z najbliższego sąsiedztwa osób starszych i zależnych od innych w realizowaniu codziennych potrzeb. Oczywiście chodzi o osoby, u których nie wykryto koronawirusa SARS-CoV-2 i osoby, które nie przebywają w kwarantannie domowej, ale tych, którzy z uwagi na wiek lub inne okoliczności powinny pozostać w domach.  

Droga Siostro,
Drogi Bracie!
jeżeli z powodu koronawirusa nie powinieneś wychodzić z domu przyjmij naszą pomoc. Możemy zrobić zakupy, zadbać o Twoje recepty itp. Zachęcamy, abyś się do nas zgłosił mailowo lub telefonicznie.

Nasz adres:
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców, ul. Gwintowa 3, Warszawa mail: sanktuarium@pijarzy.pl, lub telefon: 22 841 58 44.

Z Bożym błogosławieństwem

o. Tadeusz Suślik SchP

Msze Święte

Niedziele i uroczystości

  • godz. 8.00
  • godz. 9.30
  • godz. 11.00
  • godz. 13.00
  • godz. 18.00

Dni powszednie

  • godz. 7.30 (w kaplicy od 14 kwietnia 2020)
  • godz. 18.00

kwadrans przed mszami świętymi

Transmisje Mszy św.

Msze w rozgłośniach radiowych o zasięgu ogólnopolskim w niedziele - Transmisja Mszy Świętej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
1. Program Pierwszy Polskiego Radia - godz. 9:00.
2. Radio Maryja - godz. 9:00.
3. Program Pierwszy Polskiego Radia - godz. 19:00.

Więcej transmisji

Kalendarium