Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela zwykła - 22 stycznia 2023 r.

1. Zaproszenie Metropolity Warszawskiego na obchody 10 rocznicy śmierci kard. Józefa Glempa – odczytać.
2. Dzisiaj:

a. Od środy przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”.
b. Dzisiaj Niedziela Słowa Bożego.
c. Koncert kolęd w wykonaniu Piccolo Coro Calasanziano dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00.
d. Spotkanie kandydatów do bierzmowania - I rok przygotowania – dzisiaj o godz. 16.30.

3. Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek.
4. Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła Narodów i zakończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w środę, 25 stycznia.
5. Wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa, Biskupów, w czwartek.
6. XXIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce również w czwartek. Tegoroczne hasło brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: dzieląc radości i smutki”. Centralne obchody odbędą się w jezuickim Collegium Bobolanum w Warszawie.
7. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła w sobotę.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji moralnej odnowy narodu polskiego za wstawiennictwem Bł. Stefana Wyszyńskiego w sobotę od g. 15.00 i Msza św. o g. 18.00.
9. Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Wokalnego Con Forza i Przyjaciół w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00.
10. Rekolekcje „Ruah” dla dorosłych prowadzone przez wspólnotę Przymierze Miłosierdzia w tutejszym sanktuarium w sobotę i niedzielę, 28 i 29 stycznia. Zapraszamy!
11. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Parafianom, którzy nas zaprosili i przyjęli dziękujemy za wspólną modlitwę i rozmowę. Dziękujemy za przekazane informacje, zgłoszone uwagi i propozycje. Postaramy się, aby niektóre wcielić w życie. Dziękujemy za składane ofiary. Wasze domy niech będą miejscem miłości, radości i pokoju!
12. Trwa 10. edycja Budżetu Obywatelskiego, na który w Dzielnicy  Mokotów, została przeznaczona kwota prawie  9 000 000 zł (dziewięciu milionów). Do 25 stycznia można zgłaszać projekty dotyczące inwestycji w zieleń miejską i nowe miejsca rekreacji, udogodnień komunikacyjnych, wydarzeń kulturalnych oraz bezpłatnych zajęć edukacyjnych i sportowych dla dzieci, dorosłych i seniorów. Składanie tych projektów to wyraz troski o dobro wspólne i sposób na poprawienie komfortu życia w naszej najbliższej okolicy, dzielnicy, a nawet całym mieście.
Projekty można złożyć na formularzu w wersji elektronicznej - poprzez stronę bo.um.warszawa.pl lub tradycyjnie, w postaci papierowej - w Urzędzie Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27.

A + M + P + I

Aktualności

Apel komendy rejonowej policji Warszawa II

Szanowni Państwo!

Do Policji cały czas zgłaszają się osoby, które zostały oszukane metodą na tzw. „wnuczka”, „Policjanta”, „funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji”, czy „Administratora”. Ofiarami tego typu przestępstw stają się najczęściej osoby starsze, nieporadne życiowo lub zamieszkujące samotnie i zbyt ufne.

FUNKCJONARIUSZE KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA II APELUJĄ DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI OBCYMI, KTÓRE MOGĄ PODAWAĆ SIĘ ZA WASZYCH KREWNYCH, POLICJANTÓW, PROKURATORÓW CZY ADMINISTRATORÓW.

PAMIĘTAJMY!!! FUNKCJONARIUSZE POLICJI, PROKURATOR NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH!!!!

APELUJEMY RÓWNIEŻ BY NIGDY NIE PRZEKAZYWAĆ ŻADNYCH PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY, ZANIM NIE SPRAWDZIMY I NIE POTWIERDZIMY, ŻE NASI ZNAJOMI CZY KREWNI ICH FAKTYCZNIE POTRZEBUJĄ!!

NIE WPUSZCZAJMY DO DOMU OSÓB NIEZNAJOMYCH PODAJĄCYCH SIĘ ZA ADMINISTRATORÓW! PAMIĘTAJMY, ŻE PRZYBYCIE OSÓB Z OBSŁUGI ADMINISTRACJI NAJCZĘŚCIEJ POPRZEDZANE JEST ZAMIESZCZONYMI NA KLATACH INFORMACJAMI. ZAWSZE MOŻEMY TAKŻE POPROSIĆ KOGOŚ ZNAJOMEGO LUB BLISKIEGO ŻEBY UCZESTNICZYŁ PODCZAS TAKIEJ WIZYTY!

W PRZYPADKU ZETKNIĘCIA SIĘ Z PRÓBAMI DOKONANIA TEGO TYPU OSZUSTW

ZAWSZE NALEŻY ZGŁOSIĆ TO POLICJI DZWONIĄC NA

NUMER ALARMOWY 112

Niedziele i uroczystości

  • godz. 8.00
  • godz. 9.30
  • godz. 11.00
  • godz. 13.00
  • godz. 16.00 po ogłoszeniu
  • godz. 18.00

Dni powszednie

  • godz. 7.30
  • godz. 18.00

Kalendarium