Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Adwentu – 5 grudnia 2021 r.

1. Dzisiaj:

a. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
b. Adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca po Mszy św.
c. Msza św. z udziałem przedszkolaków o godz. 16.00.
d. Spotkanie kandydatów do bierzmowania II rok przygotowania o godz. 16.30.
e. Różaniec święty w intencji zmarłych, poleconych wypominkami o godz. 17.30, a Msza św. w ich intencji o godz. 18.00.
f. Młodzież zainteresowaną Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży zapraszamy na spotkanie w kościele o godz. 19:00
g. Przed kościołem kiermasz dobroczynny, przygotowany przez rodziny z kręgu Domowego Kościoła na rzecz Marianki, chorej na SMA2. Polecamy!
h. W sanktuarium odbywają się warsztaty ewangelizacyjne „Ruah” dla dorosłych.

2. Msze św. ku czci NMP – Roraty w dni powszednie w adwentu o godz. 7.00. Zapraszamy!
3. Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Listry i dobroczyńcy, jutro.
4. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa Mediolanu, doktora Kościoła, 7 grudnia.
5. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w środę, 8 grudnia. O godz. 12.00 będzie celebrowana Msza św., podczas której będzie odnowienie Aktu zawierzenia się Jezusowi przez pośrednictwo Niepokalanej.
6. Adwentowy dzień skupienia dla pracowników Kolegium w sobotę od godz. 9.00.
7. Msza św. z udziałem chorych w sobotę, 11 grudnia, o godz. 11.00.
8. Także w tym roku włączamy się w akcję „Paczuszka dla maluszka", organizowaną przez Fundację Małych Stópek, która wspiera przede wszystkim domy samotnych matek. W lewej nawie stoi choinka z papierowymi bombkami. Do 19 grudnia będzie można zostawić przy niej swój dar, głównie artykuły kosmetyczne i higieniczne dla mam z niemowlakami. Zbiórkę można wesprzeć także finansowo. Informacje takie jak: link, numer konta są na wspomnianych bombkach.
9. Drodzy Parafianie, odpowiadając na Wasze zapytania i prośby rozpoczynamy przygotowanie do wizyty duszpasterskiej w parafii w styczniu 2022 roku. Udamy się z modlitwą i błogosławieństwem oraz zachowaniem sanitarnych zasad tylko do tych rodzin, które mimo pandemii tego chcą i zapraszają. Zaproszenie możecie przekazać, wypełniając przygotowaną karteczkę wyłożoną na stoliku przy zakrystii lub drogą elektroniczną z podaniem swojego imienia i nazwiska, dokładnego adresu i numeru telefonu i mail.
Po zebraniu zaproszeń i ich weryfikacji plan kolędy będzie ogłoszony po świętach Bożego Narodzenia, jeśli nie będzie administracyjnego zakazu. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Parafia NMP Królowej Wyznawców, która jest reprezentowana przez proboszcza Parafii o. Tadeusza Suślika.
10. Błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny.

A + M + P + I

Aktualności

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a. - Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b. - Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.


Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Ks. prałat Krzysztof Nykiel
Regens

Niedziele i uroczystości

  • godz. 8.00
  • godz. 9.30
  • godz. 11.00
  • godz. 13.00
  • godz. 18.00

Dni powszednie (w kościele)

  • godz. 7.30
  • godz. 18.00

kwadrans przed mszami świętymi

Kalendarium