I Ogólnopolski Przegląd Scholi Pijarskich w Łowiczu

1 maja odbył się w pijarskim Kolegium łowickim I Ogólnopolski Przegląd Scholi Pijarskich. Wzięło w nim udział prawie 250 dzieci wraz opiekunami. Przejechali z Bolesławca, Bolszewa, Elbląga, Krakowa, Łapsz Niżnych, Łowicza, Rzeszowa i z Warszawy. Grupie ze Stolicy towarzyszyli Państwo Małgorzata i Ireneusz Wyrwowie, rodzice niektórych dzieci i o. Stanisław Płaszewski. Przy okazji dzieci zwiedziły muzeum, katedrę i miasto oraz spotkały się z artystką ludową. Wzięły udział zajęciach manualnych (wycinanka łowicka) oraz w warsztatach śpiewaczych. Wieczorem odbył się przegląd scholi podczas którego warszawiacy bardzo dobrze się zaprezentowali.  

Zobacz również