Boże Ciało 2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
30 maja 2024 r. (godz. 11.00)

1. Po Mszy Świętej wyruszy eucharystyczna procesja do czterech ołtarzy.
2. Dziękujemy za zbudowanie ołtarzy:

a. Pierwszy z przesłaniem: Panie, daj m się napić wody żywej – Irenie, Mirosławowi i Piotrowi Januszko, Beacie i Krzysztofowi Wardeckim, Mieczysławie Michoń, Teresie Jędrzejewskiej, Sławkowi Urwalskiemu, p. Andrzejowi.
b. Drugi, który nawiązuje do objawień Maryi i Jezusa na Siekierkach z wezwaniem: Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, módl się za nami - Agnieszce i Arturowi Mruz, Jolancie Bendyk, Barbarze Fabisiak, Jerzemu Koprowskiemu, Jadwidze Miszkiewicz ul. z ul. Korzennej, oraz Zbigniewowi Grabowskiemu z ul. Kobylańskiej.
c. Trzeci ze słowami: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew trwa we Mnie - Jolancie Wilkowskiej, Grzegorzowi Gawrońskiemu, Katarzynie i Stanisławowi Figuła.
d. Czwarty z prawdą: Eucharystia jest ofiara Chrystusa i Kościoła - o. Tomaszowi Olczakowi, Adamowi Wąsowskiemu, Mariuszowi Długoszowi, Dawidowi Rutkowskiemu i Bartłomiejowi Czerwińskiemu.

3. Dziękujemy podejmującym różne posługi:

a. Liturgicznej Służbie Ołtarza – młodym i dorosłym;
b. Śpiewakom z Zespołu Con Forza i organiście Sławomirowi Kuczkowi;
c. koordynatorowi procesji - Adamowi Wąsowskiemu,
d. Asyście procesyjnej, niosącym baldachim, chorągwie, tubę, krzyż, poduszki itd.
e. Dzieciom: sypiącym kwiaty, ich rodzicom, paniom: Małgorzacie Wąsowskiej i Zofii Guzek, które je wspomagały,
f. Tym, którzy dostarczyli płatki kwiatów;
g. Dzieciom pierwszokomunijnym i rocznicowym, oraz ich rodzicom i s. Annie Gula, nazaretance,
h. Funkcjonariuszom Policji i pracownikom ZTM-u, którzy zabezpieczają procesję.
i. Alicji Rąba, dokumentującej tę uroczystość.

4. Sprawy porządkowe:

a. Teksty pieśni eucharystycznych zostały rozdane przez ministrantów.
b. Przy czwartym ołtarzu odśpiewamy hymn Te Deum i zakończymy procesję błogosławieństwem.
c. Procesja niech się odbywa w atmosferze uroczystej powagi i modlitwy.

5. Msza św. z godz. 13.00 rozpocznie się po zakończeniu procesji.
6. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 31 maja, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Wiernych korzystających z dyspensy zachęca się, aby pomodlili się tego dnia w papieskiej intencji na czerwiec. aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

A + M + P + I

Zobacz również