III Niedziela Wielkanocna – 14 kwietnia 2024 r.

1. Dzisiaj:

a. Niedziela Biblijna i rozpoczęcie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod hasłem: Powołani do wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele.
b. Dzień Narodowego Czytania Pisma świętego. W tym roku czytamy Dzieje Apostolskie. Zachęcamy, aby się włączyć w tę akcję przez zabranie z koszyczka karteczki z fragmentem Dziejów. Odczytajmy go i pomedytujmy nad nim.
c. Spektakl dla dzieci „Mama mia” w reżyserii p. Beaty Zabrek po Mszy św. o godz. 11.00.
d. Msza św. z udziałem przedszkolaków o godz. 16.00.
e. Katecheza dla kandydatów do bierzmowania Rok I - o godz. 16.30.

2. Narodowy Marsz Życia rozpocznie się dzisiaj Mszą św. w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela o godz. 11.00. Następnie jej uczestnicy udadzą się spod Kolumny Zygmunta na Plac Trzech Krzyży. Zachęcamy do udziału w tej manifestacji dla poparcia niezbywalnego prawa do życia i praw rodziny.
3. Modlitwa w intencji Ojczyzny animowana przez wspólnotę Odrodzenie w poniedziałek od godz. 14.00.
4. Nabożeństwo „Pod Płaszczem Maryi” w sobotę od godz. 19.00.
5. Msza św. z udziałem dzieci, które się przygotowują do Spowiedzi i Komunii św. w przyszłą niedzielę o godz. 16.00. Odbiór stroju przed Liturgią według ustalonego porządku.
6. Zbiórkę ofiar na zakup żywności dla biednych prowadzona przez parafialną Caritas dała kwotę 2.500PLN. Dziękujemy ofiarodawcom.
7. W ramach Parafialnej Poradni Rodzinnej p. notariusz Małgorzata Zwierzchowska udzieli bezpłatnych porad prawnych, tj. wyjaśni w sposób przystępny wszelkie wątpliwości związane z: testamentami, dziedziczeniem, pełnomocnictwami, sprawami rodzinnymi (w tym dotyczącymi umów majątkowych pomiędzy małżonkami i osobami zamierzającymi zawrzeć związek małżeński) oraz sposobami nabycia i przekazania nieruchomości, a także sprawami związanymi z wynajmem, oddaniem do korzystania mieszkań. Świadczy porady również w zakresie tworzenia spółek i fundacji. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: sanktuarium@pijarzy.pl
8. Kurs szycia w Klubie Filary, ul. Gościniec 12 w sobotę w godz.15.00-18.00.
9. Zapraszamy do kawiarenki po Mszy św. o godz. 9.30 i 11.00.
10. Zmarła BOGUMIŁA OSTROWSKA, l. 71, mieszkała przy ul. Korzennej. Jej pogrzeb już się odbył. Wieczny odpoczynek, racz jej dać, Panie…

A + M + P + I

Zobacz również