I Komunia Św. 2015

W naszej Parafii przeżywaliśmy uroczystość I Komunii świętej 17 maja 2015 o g. 11.00. W tym roku przystąpiło po raz pierwszy do Eucharystii 77 dzieci. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Pijarskiej Szkoły Podstawowej oraz 3 z innych szkół.    

Mszy św. przewodniczył o. Tadeusz Suślik, proboszcz parafii. Koncelebransami byli: o. Dezyderiusz Pol OFM, o. Henryk Cisowski OFMCap, ks. W. Szczepaniak, ks. Marek Nasiłowski, o. Bogdan Dufaj, dyrektor szkół pijarskich i o. Mirosław Wojda SchP. Zdjęcia wykonała Alicja Toczyska

W białym Tygodniu o. Proboszcz złożył podziękowanie:

1. Siostrze Karmeli CNSF i o. Stanisławowi Ołaszewskiemu SchP, za całoroczne przygotowanie dzieci do I Komunii św. poprzez katechezy, miesięczne spotkania, próby i organizację uroczystości.
– opiekę w Białym tygodniu

2. Rodzicom,
– za to, że troszcząc się o wychowanie dzieci w wierze chrześcijańskiej doprowadzili je do sakramentu św.: Pokuty i Eucharystii.
– za dar ofiarny w postaci obwoluty na Ewangeliarz, zielony ornat i albę.

3. Przedstawicielom klasowym za koordynację przygotowań:
– z PSP: II A – Marzenie Luto, Marcie Chojnackiej, Beacie Zielińskiej, oraz z II B: Agnieszce Szczepaniak, Annie Pietrasz i państwu Elizie i Marcinowi Sobierajom.
– ze SP Nr 3: III A: Katarzynie Olszewskiej i Urszuli Kozłowskiej, oraz III B: Agnieszce Karczewicz, Małgorzacie Kuczewskiej-Łaska, Marcinowi Skarżyńskiemu.
Zapraszam do koordynacji w Rocznicę tej I Komunii św.

4. Dzieciom za dar dla dzieci w krajach misyjnych, który wyniósł w sumie 2.900 PLN.

Zapraszam Wszystkich do udziału w Mszy św. i procesji eucharystycznej w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 4 czerwca o godz. 11.00.

Zobacz również