Święto Harcerzy

W niedzielę 2 października, harcerki 2 Szczepu Warszawskiego św. Faustyny Kowalskiej ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, obchodziły swe patronalne święto. Uczestniczyły we Mszy św. o godz. 1100, podejmując niektóre funkcje liturgiczne. Po Eucharystii, w ogrodzie zakonnym zorganizowały gry terenowe dla dzieci. W tym czasie w kaplicy na miejscu objawień N.M.P. rodzice wysłuchali prelekcji pt. Potrzeba wychowania a harcerstwo, którą wygłosił warszawski hufcowy Błażej Marzoch. Na zakończenie święta odbył się Apel, któremu przewodniczyła Aleksandra Kruk, szczepowa.

Zobacz również