99 Urodziny s. Ilony

99 Urodziny s. Ilony, nazaretanki, u Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach    

W każdy 3 dzień miesiąca w godz. 12.00 – 15.00. czciciele Matki Bożej i Jezusa zbierają się w Kaplicy Objawień na Siekierkach, adorując Najświętszy Sakrament.    

O godzinie 15.00 zebrani wraz z kapłanami odmawiają koronkę do Bożego miłosierdzia, następnie odprawiana jest msza święta w intencjach wiernych, zgłoszonych na kartkach.    

Tym razem, w nabożeństwie 3 września uczestniczyła zasłużona dla Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, obchodząca właśnie swoje 99 urodziny s. Ilona, (Eugenia Zalewska), nazaretanka. W jej intencji odprawiana była również msza święta.    

Wspaniałej jubilatce towarzyszyły współsiostry z pobliskiego klasztoru Sióstr Nazaretanek na ul. Czerniakowskiej.    

Proboszcz siekierkowskiej parafii o. Tadeusz Suślik SP podkreślił fakt, że s. Ilona przez 20 lat była zakrystianką w parafii na Siekierkach, a swoje obowiązki wypełniała bardzo sumiennie. Podkreślił też olbrzymie zasługi siostry Ilony dla rozwoju Sanktuarium jeszcze przed powstaniem parafii, dodając, że s. Ilona mogła dbać o kaplicę, animować modlitwę na miejscu objawień, spisywać świadectwa itp. dzięki ówczesnej siostrze przełożonej zgromadzenia, która właśnie na tę posługę s. Ilony wyraziła zgodę.  

O. Tadeusz Suślik przypomniał, że s. Ilona przeżyła okrucieństwa II wojny światowej. W czasie niemieckiej okupacji była więźniem niemieckiego obozu i przymusowym robotnikiem w zakładach fabrycznych Kruppa w Niemczech. Jej świadectwo życia z czasów II Wojny Światowej trafiło do akt IPN.    

Przedstawicielki Rady Parafialnej w imieniu parafian złożyły siostrze Ilonie niezwykle serdeczne życzenia i podziękowania za jej ważną i owocną pracę w parafii, wręczając jubilatce kwiaty wraz z upominkami.    

Serdeczne życzenia złożyli także czcigodnej siostrze o. Tadeusz Suślik oraz p. Władysława Papis, świadek objawień Maryi i Jezusa na Siekierkach w latach 1943 – 1949 i animatorka modlitwy w sanktuarium.    

Dzisiaj kult objawień Jezusa i Maryi na Siekierkach, pielęgnowany w ubiegłym stuleciu przez siostrę Ilonę jest rozwijany przez zakonników pijarskich i pielgrzymów, przybywających na modlitwę w ramach programu Sanktuarium i indywidualnie.    

Zgodnie z charyzmatem pijarskim młodzież i dzieci mają tutaj specjalne miejsce – jest szkoła i przedszkole, boisko do gry w piłkę i plac zabaw dla małych dzieci.  

Niemała w tym jest zasługa s. Ilony, nazaretanki, której jubileusz 100. rocznicy urodzin mamy nadzieję obchodzić w tym miejscu za rok.    

Zobacz również