Rocznica odzyskania Niepodległości

Dnia 13 listopada , nasza Pijarska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 3. obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.    

Wspólne obchody rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy Świętej w naszym Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Eucharystii przewodniczył ks. dr ppor Stanisław Dyndał, wikariusz katedry Wojska Polskiego w Warszawie. W homilii, którą ks. Stanisław wygłosił, prowadząc dialog z uczniami, celebrans podkreślił, że dzieci mogą okazać miłość do Ojczyzny poprzez dobre wypełnianie swoich obowiązków szkolnych i troskę o własny rozwój. Tym sposobem wyrosną na dobrych i sprawiedliwych ludzi i obywateli. W uroczystej procesji z darami uczniowie szkół przynieśli bukiety białych i czerwonych kwiatów, oraz prace o tematyce patriotycznej, wykonane w ramach konkursu plastycznego. Przedstawiciele Stowarzyszenia Parafiada wręczyli bukiet kwiatów i znicz, które po Mszy Świętej zostały złożone pod tablicą upamiętniającą poległych w obronie Ojczyzny mieszkańców Siekierek i Augustówki. Mszę Świętą uświetnił śpiew szkolnego chóru, asysta pocztów sztandarowych szkół, oraz warta harcerzy. Po zakończonej Eucharystii, w naszym teatrze, odbył się program patriotyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3. Program rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego. Wygłaszane przez uczniów wiersze, recytowane teksty, prezentacja multimedialna oraz patriotyczna pieśń stworzyły podniosły nastrój, który sprawił, że mogliśmy się poczuć dumni z bycia obywatelami wolnej Polski.

Zobacz również