Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla w Warszawie

22 listopada 2015 roku w naszej parafii do grona ministrantów dołączyło 8 chłopców. Starsi ministranci i lektorzy odnowili przyrzeczenie „z radością i w prostocie serca służyć Jezusowi, który staje się obecny na ołtarzu w tajemnicy swego Ciała i Krwi”. Obrzęd przygotował kl. Adam Ligęza.    

Zaś dzieci z chóru szkolno–parafialnego Piccolo Coro Calasanziano, z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego, otrzymały okolicznościowe błogosławieństwo. Mszy św. przewodniczył o. Tadeusz Suślik, proboszcz i kustosz. Liturgię ubogacił w/w Chór pod kierownictwem muzyków p. Sławomira Kuczka, organisty, i p. Małgorzaty Trzaskalik–Wyrwa. Na organach grał p. Ireneusz Wyrwa. Po Mszy świętej była skromna agapa.

W parafii oprócz wspomnianego chóru działa zespół muzyczny Shema, który zapewna oprawę muzyczno-wokalną podczas Mszy św. w niedziele o g. 18.00 i chór żeński Apparenti pod kierownictwem p. Jana Wiącka.

Zobacz również