Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016

W Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży 4 września br. miała miejsce Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017. Najpierw w sali teatralnej o godz. 11.30 rozpoczęło się XIII Forum Edukacyjne z tematem: „Pragnienie szczęścia – szansa czy zagrożenie”. Prelegentami byli: Elżbieta Stawińska – pedagog, psychoedukator, oraz Mateusz Puchowski – pedagog szkolny i terapeuta uzależnień. W czasie Forum uczniowie spotkali się osobno z o. Jackiem Wolanem SchP, duszpasterzem młodzieży.  

O godz. 13.00 była celebrowana Msza św. w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników oświaty o Boże błogosławieństwo i dary Ducha świętego na czas całorocznej pracy. Podczas liturgii śpiewał parafialny chór LO Zakonu Pijarów z Krakowa. O godz. 14.00 w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła odbył się skromny Festyn – Pożegnanie wakacji. W uroczystości wzięli udział: ks. Bp prof. Michał Janocha, sufragan warszawski, o. Józef Matras, Prowincjał Zakonu Pijarów, ks. dr Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Kurii Metropolitalnej, o. Eugeniusz Grzywacza, dyrektor Centrum Wiara i Kultura, który głosił kazania, kapłani z dekanatu wilanowskiego: kan. Lech Sitek i dr Paweł Bijak, pijarzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół pijarskich z Elbląga, Krakowa, Łowicza, Poznania, Katowic, Warszawy. Organizatorami byli: Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży AW, Szkoły Pijarskie w Warszawie, Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza.

Dziękuję wszystkim za udział w uroczystości a Współorganizatorom za wykonaną pracę.

Zobacz również