Pielgrzymka do Góry Kalwarii

1 października br. z naszej parafii udała się autokarowa pielgrzymka do grobu Świętego Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii. Grupa liczyła 25 pątników. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy przywitani przez ks. Wojciecha Skórę, kustosza Sanktuarium, który wprowadził nas do muzeum Świętego i odtworzył film „Wieczernik”, ukazujący historię życia O. Papczyńskiego. Po filmie zwiedziliśmy wystawę poświęconą Założycielowi Marianów. Wśród eksponatów jest dużych rozmiarów relikwiarz, wykonany na okoliczność beatyfikacji o. Stanisława w Licheniu w 2007 r. Następnie udaliśmy się do kościółka na celebrację Eucharystii, której przewodniczył ks. Kustosz. Po jej zakończeniu główny celebrans przekazał o. Tadeuszowi Suślikowi, proboszczowi, relikwie Św. Stanisława Papczyńskiego dla naszej wspólnoty parafialnej. Wszystkim uczestnikom liturgii zostało udzielone indywidualne błogosławieństwo relikwiami. Po tym był czas na osobistą modlitwę przy białym sarkofagu i wspólne zdjęcie. Organizatorką pielgrzymki była p. Zofia Kozaczewska, której za włożony trud dziękujemy.  

Zobacz również