XXXI Niedziela zwykła – 4 listopada 2018 r.

 1. Zaproszenie Księdza Kardynała Kazimierza Nycza do Świątyni Opatrzności na 11 listopada br.: Msza św. o godz. 9.00 i okolicznościowy koncert o godz. 17.00 – odczytać.
 2. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazji I niedzieli miesiąca po Mszy św.
 3. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o g. 8.00.
 4. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (siostry nazaretanki) świętują jubileusz 100 lat swej obecności w Warszawie. Główne uroczystości w kościele Św. Stefana przy ul. Czerniakowskiej dzisiaj o godz. 17.00.
 5. Do 8 listopada duszom w czyśćcu cierpiącym możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
 6. Swych zmarłych możemy polecić modlitwie Kościoła przez wypominki. Formularze są wyłożone na stoliku z prasą. W listopadzie w ich intencji codziennie odmawiamy Różaniec św. – g. 17.30 i w piątki celebrujemy Mszę św. – g. 18.00. W ciągu roku, w pierwsze niedziele miesiąca, Różaniec zasadniczo o g. 17.30 i Msza św. o g. 18.00.
 7. Jutro Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczniemy 33-dniowe przygotowanie do kolejnego aktu ofiarowania się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi Panny wg św. Ludwika Grignion de Montfort. W ramach tego przygotowania po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
 8. Jutro dla społeczności szkoły pijarskiej Dzień Kalasantyński z Mszą św. o godz. 18.00.
 9. Jutro p. Sławomir Kuczek, nasz organista, świętuje Dzień swych Imienin. Życzymy mu opieki Bożej Opatrzności, darów Ducha św. i opieki Św. Cecylii.
 10. W piątek, 9 listopada, rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.
 11. W sobotę, 10 listopada, wspomnienie św. Leona Wielkiego (ok. 400-461), papieża i Doktora Kościoła, obrońcy nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.
 12. W sobotę, 10 listopada, 6 dzień rekolekcji przygotowujących do aktu zawierzenia się Jezusowi przez pośrednictwo Maryi Panny: Msza Św. o g. 18.00 i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 13. W niedzielę, 11 listopada, narodowe Święto i 100 rocznica odzyskania niepodległości. Pamiętamy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddali życie w obronie Ojczyzny. Nawiedzamy mogiły żołnierzy z lat 1918-1920 i modlimy się za nich. Troszczymy się także o duchowe i moralne odrodzenie naszego narodu. Msza św. w intencji Ojczyzny w ramach szkolnych obchodów, 9 listopada o g. 8.15 oraz 11 listopada o g. 11.00.
 14. Msza św. z udziałem chorych w niedzielę, 11 listopada, o godz. 11.00.
 15. Fundacja BO WARTO zaprasza na Prelekcję Historyczną pt. „Drogi do Niepodległości” do Domu Kultury ”Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 w sobotę, 10 listopada, o godz. 17.00 oraz na III. Wspólne Patriotyczne Śpiewanie o godz. 18.00.

Zobacz również