2 grudnia 2018 r. – I Niedziela Adwentu

 1. Słowo Arcybiskupa Warszawskiego na Adwent pt. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21, 36).
 2. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a wraz nim ogólnopolski program duszpasterski poświęcony sakramentowi bierzmowania po hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Msze Święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwane Roratami, będziemy celebrować w dni powszednie o g. 7.00.
 3. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św.
 4. Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj po Mszy św. o g. 8.00.
 5. Spotkanie kandydatów do sakramentu Bierzmowania dzisiaj o g. 16.30.
 6. Różaniec św. za zmarłych z wypominkami dzisiaj i pozostałe pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.30 i Msza św. w ich intencji o godz. 18.00.
 7. Jutro adoracja Najśw. Sakramentu, z racji trzeciego dnia miesiąca, od godz. 12.00 do 15.00 w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców, a następnie Msza św. w intencjach pielgrzymów.
 8. Jutro dzień kalasantyński z Mszą św. roratnią o godz. 7.00.
 9. Pojutrze, 4 grudnia, wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomu III i IV wieku.
 10. W czwartek, 6 grudnia, wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Listry, dobroczyńcy.
 11. Grupa wiernych przygotowuje się do aktu zawierzenia się Jezusowi przez Maryję. W ramach tych rekolekcji, po Mszy św. o godz. 18.00 w czwartek będzie nabożeństwo pokutne, a w piątek rozważanie Drogi Krzyżowej Jezusa wg. wizji Bł. Anny Katarzyny Emmerlich.
 12. W piątek, 7 XII, wspomnienie św. Ambrożego, biskupa Mediolanu, Doktora Kościoła.
 13. W sobotę, 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte o g. 7.00, 12.00 w Godzinie Łaski, i o g. 18.00. Wieczorna Msza św. będzie połączona z Aktem zawierzenia się Panu Jezusowi.
 14. W sobotę także adwentowy dzień skupienia dla pracowników Kolegium w g. 9.00-13.00.
 15. Sześciu kleryków warszawskiego seminarium przyjmie święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza 8 grudnia o godz. 11.00 w kościele seminaryjnym św. Józefa przy Krakowskim Przedmieściu 52.
 16. W przyszłą niedzielę, 9 grudnia, będziemy przeżywać XIX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
 17. Msza św. w ramach ogólnoświatowego Dnia Palenia Świec w intencji zmarłych dzieci i ich rodzin w przyszłą niedzielę o g. 17.30 w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców.
 18. Błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny.

Zobacz również