23 grudnia 2018 r. – IV Niedziela Adwentu

 1. Nowenna do Dzieciątka Jezus dzisiaj po Mszy o g. 8.00 i jutro po roratach.
 2. Parafialny Zespół Caritas dzisiaj
  a. rozprowadza opłatki i świece na stół wigilijny.
  b. i prowadzi loterię świąteczną. 
 3. W kruchcie kościoła prowadzimy zbiórkę żywności i środków higieny osobistej dla bezdomnych mężczyzn ze Schroniska przy ul. Polskiej. Organizatorom i Darczyńcom – dziękujemy!
 4. Roraty jeszcze jutro o g. 7.00.
 5. Jutro nie będzie Koronki o godz. 15.00 i Mszy św. o godz. 18.00.
 6. Spowiedź Św. dzisiaj podczas Mszy świętych i jutro w godz. 6.30-8.00.
 7. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Odczytajmy Ewangelię według św. Łukasza o narodzeniu Jezusa i módlmy się o pokój i jedność w ojczyźnie i świecie. Ubogacajmy się duchowo, śpiewając kolędy. Zachowajmy zgodnie z tradycją wstrzemięźliwości od potraw mięsnych i alkoholu.
 8. Pasterka o godz. 24.00. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczona na Fundusz Obrony Życia Ludzkiego. Po Eucharystii będzie możliwość połamania się opłatkiem.
 9. Porządek Mszy świętych w Uroczystość Bożego Narodzenia i święto św. Szczepana jak w niedzielę.
 10. Msze św. wieczorne o godz. 18.00 od poniedziałku do piątku, przy mniejszej frekwencji wiernych, celebrujemy w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców, ul. Gościniec 4.
 11. W czwartek, 27 grudnia, święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, a w piątek, 28 grudnia, Świętych Młodzianków, męczenników.
 12. Adoracja w intencji moralnej odnowy narodu polskiego i intronizacji NSPJ w piątek od g. 15.00, oraz Msza św. w tej intencji o g. 18.00.
 13. Wieczór z Maryją, czas modlitwy, refleksji i śpiewu na cześć Bogarodzicy, w sobotę po Mszy św. wieczornej.
 14. Święto Świętej Rodziny z Nazaretu w niedzielę, 30 grudnia. Powierzać będziemy Bogu nasze rodziny, by promieniowały wiarą i miłością.
 15. Opłatek Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej z udziałem ks. kard. Kazimierza Nycza w sanktuarium w przyszłą niedzielę. Rozpoczniemy go Mszą św. o godz. 16.00.
 16. Wizyta duszpasterska w parafii:
  a. Rozpoczniemy ją 2 stycznia 2018 r., w kolejności odwrotnej niż w roku minionym, tzn. od ulicy Polskiej, a zakończymy przy ul. Melomanów.
  b. W tym roku nie udamy się z kolędą do rodzin, które mieszkają przy ulicy Baryckiej, numery nieparzyste, od nr 5 do 103 oraz przy ulicy Bluszczańskiej, numery parzyste od nr 32 do 76. Przepraszamy!
  c. Wizytę od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o g. 16.30, a w soboty o g. 15.00.
  d. Udamy się z modlitwą i błogosławieństwem do rodzin, które figurują w kartotece parafialnej.
  e. Nowych mieszkańców parafii, którzy mają wolę przyjęcia duszpasterza, prosimy, aby się zgłosili się do parafii telefonicznie lub mailowo.
  f. Rodziny, które nie mogą przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, jeśli się zgłoszą, to nawiedzimy je w ramach uzupełnień.
  g. Podtrzymujemy zasadę, że w czasie odwiedzin nie przyjmujmy ofiar. Swój dar możecie złożyć w kopercie na tacę, uczestnicząc we Mszy św. w niedzielę. Dziękujemy!
  h. W okresie kolędowania kancelaria parafialna we wtorki, czwartki i soboty będzie funkcjonować bez zmian, a w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 15.00 do 16.00. Jeśli dla kogoś te godziny są niemożliwe, to prosimy o kontakt mailowy.
  i. Dołóżmy starań, by rodzina była w komplecie.
  j. Prosimy o przygotowanie krzyża, świecy, wody święconej, kropidła, Pisma św., a uczniowie zeszytów do religii. Woda święcona będzie wystawiona do zabrania po świętach w przedsionku kościoła.
  k. W intencji Rodzin, które nawiedzamy, modlimy się, celebrując Mszę św. w dni powszednie o g. 7.30 w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców.
  l. Porządek wizyty duszpasterskiej:
  2.01. środa – ulice: Polska, Wolicka, Gąsocińska
  3.01. czwartek – ulice: Kątna, Antoniewska, Piramowicza
  4.01. piątek – od g. 16.30 – ulice: Siekierkowska, Spiralna od g. 16.30
  5.01. sobota – od g. 10.00 – ulice: Korzenna, Kobylańska, Mocna, Budzikowa, Zegarowa.
  Plan kolędy jest umieszczony na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Parafii. 
 17. Drogim Pielgrzymom i wszystkim parafianom życzymy owocnego przeżycia Świąt i Oktawy Bożego Narodzenia. Wielu łask od Dzieciątka Jezus.

Zobacz również