Grób Pański 2019

Grób Pański 2019

Temat Grobu: Dzietność, wielodzietność. Czarne tło to trud, ofiara, ograniczenia, poświęcenie, niezrozumienie społeczne, przykrości przeżywanie przez rodziców. Wielość pieluch oznacza dzieci i radość i poczucie szczęścia z nimi związane. 

Dominująca monstrancja z Eucharystią znak obecności Jezusa Chrystusa w życiu rodzin. Dekoracja w dwóch kolorach: niebieski (męski) i różowy (żeński). Słowo do refleksji i modlitwy: przemówienie Ojca Świętego Franciszka do rodzin wielodzietnych. Tekst na pulpitach.    

Słowo do refleksji i modlitwy przy Grobie Pańskim  
Warszawa – Siekierki 2019 r.    

Macierzyństwo i ojcostwo są darem Boga, ale przyjęcie daru, zdumienie się jego pięknem i ukazanie jego świetności społeczeństwu jest waszym zadaniem. Każde z waszych dzieci jest stworzeniem jedynym, które nie powtórzy się już nigdy w historii ludzkości. Gdy to pojmujemy, a mianowicie, że każdy z nas był chciany przez Boga, zdumiewamy się, jak wielkim cudem jest dziecko! Dziecko zmienia życie! Wszyscy widzieliśmy — mężczyźni, kobiety — że gdy pojawia się dziecko, życie się zmienia, jest czymś innym. Dziecko jest cudem, który zmienia życie.    

Wy, chłopcy i dziewczynki, tym właśnie jesteście: każde z was jest wyjątkowym owocem miłości, przychodzicie z miłości i wzrastacie w miłości. Jesteście jedyni, ale nie sami! A to, że macie braci i siostry, dobrze wam robi: synowie i córki licznej rodziny są bardziej zdolni do jedności braterskiej od wczesnego dzieciństwa. W świecie naznaczonym często przez egoizm rodzina wielodzietna jest szkołą solidarności i dzielenia się, a takie postawy przynoszą potem korzyść całemu społeczeństwu.(…)    

Wielka rodzina ludzka jest jak las, gdzie dobre drzewa daje solidarność, jedność, zaufanie, wsparcie, bezpieczeństwo, właściwa powściągliwość, przyjaźń. Obecność rodzin wielodzietnych jest nadzieją dla społeczeństwa. I dlatego bardzo ważna jest obecność dziadków: obecność cenna zarówno ze względu na konkretną pomoc, jak i przede wszystkim ze względu na wkład wychowawczy. Dziadkowie przechowują w sobie wartości narodu, rodziny i pomagają rodzicom w przekazywaniu ich dzieciom. W ubiegłym wieku w wielu krajach Europy to właśnie dziadkowie przekazywali wiarę: oni po kryjomu przynosili dziecko do chrztu i przekazywali wiarę.    

Drodzy rodzice, jestem wam wdzięczny za przykład miłości do życia, którego strzeżecie od jego poczęcia do naturalnego końca, pomimo licznych trudów i ciężarów życia, a które, niestety, instytucje publiczne nie zawsze pomagają wam nieść. (…)    

Każda rodzina jest komórką społeczeństwa, ale rodzina wielodzietna jest komórką bogatszą, bardziej żywotną, i inwestowanie w nie jest w pełni korzystne dla państwa!    

/Ojciec Święty Franciszek do rodzin wielodzietnych 28 XII 2014 r. w watykańskiej Auli Pawła VI Źródło: L’Osservatore Romano/

Zobacz również