Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 16 czerwca 2019 r.

1. Dzisiejsza Uroczystość Trójcy Najświętszej kończy czas spowiedzi wielkanocnej.

2. Msza św. z udziałem przedszkolaków dzisiaj o g. 16.00.

3. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa a) w niedziele i Boże Ciało o godz. 17.30, b) a w dni powszednie po Mszy św. o g. 18.00. Uczestnicząc w nich możemy wynagradzać Panu Bogu za grzechy nasze i bliźnich.

4. Jutro wspomnienie Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

5. Msza święta na zakończenie roku szkolnego środę 19 czerwca:

a.  dla uczniów z klas od I do V o godz. 8.30,

b. a dla uczniów z klas od VI do VIII + III Gmn. o godz. 11.00.

6. Uroczystość Bożego Ciała w czwartek, 20 czerwca. Jest to jedno ze świąt nakazanych, kiedy winniśmy uczestniczyć w Mszy świętej. Porządek celebracji jak niedzielę. Główna Msza św. o godz. 11.00, a po niej procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Wspólnota Kościoła przez udział w procesji manifestuje całemu światu o prawdziwej, rzeczywistej, żywej obecności Chrystusa pod postaciami Chleba i Wina. Znamy chyba  słowa Jezusa: Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (por. Mt 10).

Ołtarze będą ustawiane przy ul. Polskiej, Siekierkowskiej, Gościniec i Gwintowej.

Prosimy Parafian o włączenie się w ich budowę. W ustawienie czwartego na schodach kolegium prosimy społeczność szkoły pijarskiej, a zwłaszcza rodziców dzieci, które przeżywały Rocznicę I Komunii św.

Do uroczystego i publicznego oddania czci Chrystusowi Panu zapraszamy wszystkich Parafian, w tym asystę procesyjną, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe, oraz dzieci sypiące kwiaty.

7. Centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00. w Bazylice św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, a po niej wyruszy procesja eucharystyczna.

8. Prasa katolicka pomaga nam zgłębić wiedzę religijną i dostarcza informacji o życiu i działalności Kościoła. Zachęcamy do jej nabywania.

9. Pielgrzymom i Parafianom obchodzącym imieniny, urodziny bądź jubileusze życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki Świętych Patronów.

A + M + P + I

Zobacz również