XX Niedziela zwykła – 18 sierpnia 2019 r.

1. Od dzisiaj o. Marek Kudach ponownie podejmuje posługę w naszym warszawskim Kolegium. Cieszymy się i życzymy mu światła i mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

2. Wspomnienie Św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła we wtorek, 20 sierpnia.

3. Wspomnienie Św. Piusa X, papieża, w środę, 21 sierpnia. Wydał on dekret o częstszym przystępowaniu do Komunii świętej i pozwolił dzieciom na wcześniejszą Komunię. Nazwano go papieżem dzieci. Jego relikwie mamy w kaplicy.

4. Wspomnienie NMP Królowej w czwartek, 22 sierpnia.

5. Wspomnienie Św. Róży z Limy, dziewicy, w piątek, 23 sierpnia.

6. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, ustanowiony w rocznicę podpisania wrogiego dla Polski paktu Ribbentrop–Mołotow w piątek. Modlić się będziemy za ofiary nazizmu i komunizmu oraz o zachowanie ludzi przed nowymi reżimami totalitarnymi.

7. Wspomnienie Św. Bartłomieja, apostoła, w sobotę, 24 sierpnia.

8. Msza św. za poległych i pomordowanych mieszkańców Siekierek i Augustówki podczas II wojny światowej, w sobotę, 24 sierpnia, o g. 18.00. Po Eucharystii złożymy kwiaty i znicze przed tablicą pamiątkową w kruchcie kościoła.

9. Wspomnienie św. Józefa Kalasancjusza, patrona wszystkich chrześcijańskich szkół powszechnych i założyciela Zakonu Pijarów w niedzielę, 25 sierpnia.

10. Wieczór z Maryją, nabożeństwo ku uczci Matki Bożej w sobotę, 31 sierpnia.

11. Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi poprowadzi kolejne 33-dniowe przygotowanie do ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi wg Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Osoby, które chcą podjąć to przygotowanie zapraszamy na organizacyjne spotkanie w sobotę, 31 sierpnia o g.16.00 w sali teatralnej. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii.

12. Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego: XVI Forum Edukacyjne o g. 11.00, a Msza św. o g. 13.00Festyn na zakończenie wakacji 8 września. Eucharystii będzie przewodniczył o. Mateusz Pindelski, prowincjał Polskiej Prowincji Pijarów, a kaznodzieją ks. Adam Węgrzyn, salezjanin.

13. Sierpień jest miesiącem trzeźwości:
Trzeźwość jest nam potrzebna jak chleb i woda dla ratowania życia. Trzeźwości nigdy nie było i nie będzie za dużo. Zawsze jest na nią zapotrzebowanie w życiu osobistym i rodzinnym, w pracy i nauce, w rolnictwie i w produkcji przemysłowej, w zarządzaniu i wykonywaniu obowiązków, w kierowaniu samochodami i maszynami rolniczymi. Postanówmy w tym miesiącu – na znak solidarności ze wszystkimi ofiarami pijaństwa i alkoholizmu – nie kupować i nie pić alkoholu, nie reklamować go i nie częstować nim innych. Do wolności zostaliśmy stworzeni. Ku wolności wyzwolił nas Chrystus.

A + M + P + I

Zobacz również