XXI Niedziela zwykła – 25 sierpnia 2019 r.

1. Dzisiaj doroczne wspomnienie św. Józefa Kalasancjusza, patrona chrześcijańskich szkół powszechnych i założyciela Zakonu Pijarów.

2. Jutro, 26 sierpnia, Uroczystość NMP Częstochowskiej.

3. Wspomnienie św. Moniki, pojutrze, 27 sierpnia.

4. Wspomnienie św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła, w środę, 28 sierpnia.

5. Adoracja w intencji moralnej odnowy narodu polskiego i intronizacji NSPJ w środę od g. 15.00 w kaplicy NMP Królowej Wyznawców, a Msza św. w tej intencji o 18.00.

6. Wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w czwartek, 29 sierpnia. W archikatedrze warszawskiej – uroczystość.

7. Katecheza przed chrztem dziecka w piątek, 30 sierpnia, o godz. 19.00.

8. Fundacja BO WARTO zaprasza na film pt.: „Kobiety i wojna” w reżyserii Marka Widarskiego, opowiadający o losach i przeżyciach młodych dziewczyn wchodzących w życie w latach II wojny światowej. Projekcja odbędzie się 30 sierpnia o godz. 18.00 w siedzibie Fundacji przy ul. Batalionu AK „Bałtyk” 7 lok. U3. Film trwa 60 min.

9. Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi poprowadzi kolejne 33-dniowe przygotowanie do ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi wg Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Osoby, które chcą podjąć to przygotowanie zapraszamy na organizacyjne spotkanie w sobotę, 31 sierpnia o godz. 16.00 w sali teatralnej. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii.

10. Wieczór z Maryją, nabożeństwo ku uczci Matki Bożej w sobotę, 31 sierpnia, o godz. 19.00.

11. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej w niedzielę, 1 września.

12. Nowy rok szkolny w parafii rozpoczniemy 2 września br. Mszą św. o godz. 9.00. Podziękujemy Panu Bogu za czas wakacji i poprosimy o Go o dary Ducha Świętego na kolejny rok nauki. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół.

13. Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 8 września: XVI Forum Edukacyjne o g. 11.00, a Msza św. o g. 13.00Festyn na zakończenie wakacji o godz.14.00. Eucharystii będzie przewodniczył o. Mateusz Pindelski, prowincjał Polskiej Prowincji Pijarów, a kaznodzieją będzie ks. Adam Węgrzyn, salezjanin.

14. Dobiega końca sierpień, miesiąc trzeźwości. Metropolita Warszawski Kard. Kazimierz Nycz kiedyś mówił: komunistom nie było po drodze z kimś, kto chciał, żeby Polacy wtedy i zawsze byli ludźmi wolnymi od wszelkich uzależnień i trzymali wysoko swoją godność. (…)

Dzisiaj ludzie, którzy troszczą się, prawdziwie zabiegają o trzeźwość, o abstynencję, także czasem nie jest im po drodze ze współczesnością. Czyżby dzisiejszemu światu także zależało na tym, żeby Polska była krajem ludzi zniewolonych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków? (...)

W nieustannym szukaniu sensu swojego życia, trzeba znajdować drogę trzeźwości, wolności od wszelkich uzależnień, po to, żeby Polska była krajem ludzi wolnych i po to, żeby Polska była krajem świętym, dobrych rodzin, w których wychowują się wolni ludzie”.

A + M + P + I

Zobacz również