XXII Niedziela zwykła - 1 września 2019 r.

1. W ostatnich dniach:

a. o. Tomasz Olczak, będąc prezesem Stowarzyszenia Parafiada, objął także obowiązki rektora Kolegium,
b. o. Stefan Wojda dołączył do wspólnoty Domu i będzie zaangażowany w duszpasterstwie,
c. s. Faustyna, nazaretanka, będzie katechetką w obu przedszkolach i szkołach,
d. p. Agnieszka Bombała, nauczycielka w pijarskiej szkoły będzie uczyć także religii.

Życzmy im światła i mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

2. Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj, po Mszy św. o g. 8.00.

3. Różaniec św. za zmarłych według wypominków dzisiaj o g. 17.30, a Msza św. o g. 18.00.

4. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w parafii jutro, 2 września, Mszą św. o godz. 9.00. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obu szkół. Dziękować będziemy Panu Bogu za wakacje i będziemy prosić o dary Ducha Świętego na czas nauki.

5. Natomiast uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego w naszym Sanktuarium odbędzie się w przyszłą niedzielę, 8 września. Obejmie ona: XVI Forum Edukacyjne o g. 11.00, a Mszę św. o g. 13.00, oraz Festyn o godz. 14.00. Eucharystii będzie przewodniczył o. Mateusz Pindelski, prowincjał pijarów, a kaznodzieją będzie ks. Adam Węgrzyn, salezjanin, który prowadzi program „Ziarno” dzieci i ich rodziców, produkowany przez TVP. Więcej informacji na afiszach.

6. W ramach troski o chrześcijańskie wychowanie dzieci, zadbajmy, aby młodzi uczęszczali na lekcje religii i uczestniczyli w świętej liturgii.

a. Msze św. w niedziele z udziałem dzieci o g. 11.00, a z udziałem młodzieży o g. 18.00.
b. Pierwsze spotkanie przygotowujące dzieci i ich rodziców do I Komunii św. odbędzie się - 15 września o g. 11.00. Odpowiedzialnym za przygotowanie jest o. Radosław Torba.
c. Spotkanie młodych, którzy kontynuują przygotowanie do bierzmowania - 15 września o g. 16.30.
d. Spotkanie młodzieży, która rozpocznie przygotowanie do bierzmowania i ich rodziców - 22 września o g. 16.30. Zapraszamy uczniów z pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Odpowiedzialnym za przygotowanie jest o. Rafał Petkowicz.

7. Rozpoczęcie 33- dniowych rekolekcji przed aktem zawierzenia się Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi wg Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, jutro Mszą św. o g. 18.00.

8. Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 3 września.

9. Adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorek od g. 15.00 w kaplicy NMP Królowej Wyznawców, a Msza św. w intencjach pielgrzymów o g. 18.00 w kościele.

10. Wspomnienie Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, nazaretanek, męczennic, 4 września.

11. Chorych nawiedzimy z posługą sakramentalną w I piątek miesiąca od g. 9.30.

12. Wspólnota Misja św. Faustyny rozpocznie kolejną pierwszopiątkową nowennę w intencji w Ojczyzny o godz. 21.00. Obejmuje ona: apel jasnogórski, katechezę, drogę krzyżową, modlitwy przebłagalne, różaniec św., adorację Najświętszego Sakramentu i Mszę św. ku czci Maryi o g. 24.00. Czuwanie będą prowadzić księża Mariusz Bernyś i Michał Dłutowski.

13. Wspomnienie Św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana, męczennika, 7 września.

14. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi w sobotę o g. 17.15. Msza św. wynagradzająca za bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Matki Bożej o g. 18.00.

15. Msza św. w intencji o. Radosława, z racji Imienin, w niedzielę o g. 11.00.

16. Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawych opiekunów – odczytać.

17. Klub Filary, mieszczący się przy ul. Gościniec 12, od 6 lat organizuje zajęcia dla dziewcząt. Przedstawiciel(ka) Klubu chce zaprosić do korzystania z ich oferty wychowawczej. Zapraszamy do mikrofonu.

A + M + P + I

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl


bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

oświadczenie wzór (prawy przycisk myszy - opcja zapisz obraz jako...)


Zobacz również