Listopadowy Dzień Chorych

W Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, jedenastego dnia miesiąca, w Święto Niepodległości, był Dzień Modlitwy z Chorymi. Po przybyciu chorzy korzystali także z posługi sakramentalnej spowiedników. Modlono się odmawiając Różaniec św. Eucharystię celebrował o. Bogdan Dufaj, Rektor Kolegium, który wygłosił kazania o tematyce patriotycznej. Podczas Eucharystii 46 osobom udzielono sakramentu Namaszczenia Chorych. Szafarzami byli główny celebrans i o. Mirosław Wojda. Modlitwę zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zobacz również