Pierwsza rocznica śmierci Reginy Madej-Janiszek z konfraterni św. Jakuba Apostoła

PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI REGINY MADEJ-JANISZEK Z KONFRATERNI ŚW. JAKUBA APOSTOŁA OKAZJĄ DO MODLITWY W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NAUCZYCIELKI MŁODZIEŻY

Ks. płk Zbigniew Kępaks. kustosz Tadeusz Suślik SchP poświęcili pierwszy w Warszawie słupek – znacznik Drogi św. Jakuba, na którym została umieszczona charakterystyczna muszla Jakubowa oraz skromna, ale wymowna tabliczka upamiętniająca niezwykłą pątniczkę, śp. Reginę Madej-Janiszek.

Członkowie Konfraterni św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego, rodzina i przyjaciele śp. Reginy Madej-Janiszek oraz licznie przybyli parafianie spotkali się 8 grudnia 2019 roku w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Zmarłej. Eucharystii przewodniczył ks. płk Zbigniew Kępa SG, koncelebrował ks. Tadeusz Suślik SchP, kustosz Sanktuarium, które leży na trasie Świętokrzyskiej Drogi Św. Jakuba. Był to kościół parafialny naszej Siostry Reginy.

W sprawowaniu liturgii uczestniczyli także członkowie Konfraterni św. Jakuba. Piotr Szarko czytał fragment z Księgi Rodzaju (Rdz 3, 9-15.20); Ewa Wasiak czytała fragment Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 15,4-9), Jerzy Pawlikowski czytał modlitwę powszechną. Ewangelię według św. Łukasza (Łk 1,26-38) przeczytał ks. Suślik.

Rozpoczynając homilię ks. Zbigniew Kępa przypomniał, że „dziś, w drugą niedzielę Adwentu, Kościół czci i wysławia Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. To najwspanialszy akcent maryjny w świętym czasie oczekiwania Bożego Narodzenia. Niepokalanie Poczęcie – szczególny dar, jaki otrzymała Maryja – stanowiło przygotowanie do boskiego macierzyństwa. By Syn Boży mógł się narodzić i wychować się w człowieczeństwie – potrzebna była Święta Matka.

Jakże wiele w rozwoju dziecka, w jego fizycznej i psychicznej kondycji zależy od matki. Dzięki psychologii prenatalnej wiemy, jak ważny jest dla dziecka ten okres, kiedy przebywa pod sercem swojej matki. Dziecko już wtedy czuje, uczy się, zapamiętuje pierwsze melodie, a nawet nawiązuje kontakt z mamą. To niezwykle ważny czas w zakresie kształtowania emocjonalności, osobowości, wzorców zachowań i nawyków. Badania wykazały, że nawet płacz dziecka po narodzinach ma cechy melodii języka, którym posługuje się jego matka. Emocje „zapamiętane” przez organizm dziecka z okresu życia prenatalnego mają tendencje do stałości i mogą decydować o wrodzonej predyspozycji do lękowego, agresywnego bądź radosnego reagowania na bodźce na dalszych etapach życia.

Jakże piękną duchowo kobietą musiała być Najświętsza Maryja Panna, Niepokalanie Poczęta, aby mogła przekazać Jezusowi to, co najlepsze w ludzkiej naturze.

Przywilej Niepokalanego Poczęcia był darem nie tylko dla Maryi, ale także dla całego Kościoła, który narodził się, jak głosili Ojcowie Kościoła, z przebitego boku Chrystusa, podczas Jego Męki.

Maryja była obecna w pielgrzymowaniu Kościoła od jego początków. Przebywała z Apostołami w wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego. Przez wieki chrześcijanie naśladowali Maryję wyruszając w pątniczą drogę. Jednym z takich miejsc, szeroko znanym w świecie, jest Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje się grób św. Apostoła Jakuba Starszego. Przez całą Europę, także przez naszą Ojczyznę i naszą stolicę biegną szlaki Jakubowe.

Po drogach św. Jakuba pielgrzymowała wasza parafianka śp. Regina Madej-Janiszek, która zmarła dokładnie rok temu. Szlakami Jakubowymi doszła do Santiago de Compostela, a także do Efezu w Turcji, gdzie mieszkała Maryja. To był ostatni etap jej wymarzonej pieszej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Nie zrealizowała swego marzenia. Odeszła z tego świata, aby wejść – jak wierzymy i ufamy – do Niebieskiej Jerozolimy, gdzie jest Maryja a także św. Jakub Apostoł.

Jako parafianie tej świątyni macie powód do dumy i radości z tego, że osoba należąca do waszej wspólnoty zrobiła tak wiele dla szlaków jakubowych, odkrywając na nowo stare szlaki, ale także wytyczając nowe.

Dziś siostry i bracia z Konfraterni św. Jakuba dają świadectwo, że śp. Regina Madej-Janiszek bardziej niż o wymiar zewnętrzny pielgrzymowania, troszczyła się o wymiar wewnętrzny, duchowy pątniczej wędrówki.”

Ks. Zbigniew Kępa przedstawił parafianom zasługi naszej Siostry Reginy dla rozwoju dróg Jakubowych w Polsce oraz jej własne drogi pielgrzymkowe.

Po Mszy św. konfratrzy i grupa patafian przeszli na miejsce w pobliżu świątyni, gdzie ks. płk Zbigniew Kępa i ks. kustosz Tadeusz Suślik poświęcili pierwszy w Warszawie słupek – znacznik Drogi św. Jakuba, na którym została umieszczona charakterystyczna muszla Jakubowa oraz skromna, ale wymowna tabliczka upamiętniająca niezwykłą pątniczkę, śp. Reginę Madej-Janiszek.

Księża przedstawili zasługi naszej Siostry Reginy dla rozwoju dróg Jakubowych w Polsce,  jej własne drogi pielgrzymkowe oraz wiele dobra, jakie uczyniła we wspólnocie parafialnej. Wzruszająco o wspólnym pielgrzymowaniu do Santiago de Compostela mówił mąż śp. Reginy Tomasz Janiszek oraz przyjaciółka Drogiej Zmarłej, z którą wielokrotnie pielgrzymowała, Anna Przygoda-Golenia.

Po uroczystości ks. Tadeusz Suślik zaprosił zebranych do sali parafialnej, gdzie czekał ciepły posiłek i słodki poczęstunek. Konfratrzy podarowali Księdzu Kustoszowi wydawnictwa Konfraterni św. Jakuba, w tym przewodnik po Świętokrzyskiej Drodze Św. Jakuba, którego współautorką była śp. Regina Madej-Janiszek. Na trasie tej Drogi stoi Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Tekst – Ewa Wasiak
Zdjęcia: Beata i Marek Sokołowscy

Zobacz również