Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki

Dnia 10 grudnia 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki. Ogłoszono wyniki XVII edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw przez anglojęzyczny magazyn ekonomiczny „Polish Market” oraz wręczono Honorowe Perły za zasługi w obszarze nauki, kultury, sportu, wartości patriotycznych i społecznych.

Ranking Perły Polskiej Gospodarki jest jednym z najstarszych i miarodajnych badań polskich przedsiębiorstw. Ogłoszenie wyników przez redakcję „Polish Market” jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Wydarzenie budzi ogromne zainteresowanie biznesmenów, artystów, naukowców, sportowców i polityków. Ponadto podczas uroczystości zostały przyznane nagrody honorowe. Za zasługi w obszarze kultury w 2019 roku.

Otrzymali je:

malarka - Maria Wollenberg-Kluza

kompozytor - Krzesimir Dębski,

aktor - Emilian Kamiński, twórca Teatru Kamienica

gitarzysta - Janusz Strobel.

Perłami za wartości patriotyczne zostali wyróżnieni :

Fundacja Sprzymierzeni z GROM,

żołnierz Armii Krajowej Ryszard Witkowski.

Nota: Pani Maria Wollenberg-Kluza jest autorką obrazów, które są w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach:

1. główny Obraz MB Nauczycielki Młodzieży w kaplicy Wizerunku

2. duży obraz przedstawiający pierwsze objawienie się Maryi Panny na Siekierkach w tej samem kaplicy

3. duży obraz w przedsionku kościoła ukazujący objawiających się Pana Jezusa i Matką Bożą.

Gratulując zaszczytnej Nagrody, składam Czcigodnej Laureatce najlepsze życzenia wielu łask Bożych w pracy twórczej oraz dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.

o. Tadeusz Suślik SchP
kustosz Sanktuarium

Zobacz również