Pielgrzymka z Tłuszcza

12 listopada przybyła do Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży między parafialna autokarowa pielgrzymka z Tłuszcza. Pielgrzymom przewodniczył p. Jan Kielak. Pielgrzymi już o godz. 7.00 wzięli udział w Jutrzni, następnie uczestniczyli Eucharystii. Po niej odbyło się spotkanie z p. Władysławą Papis. Potem był czas na indywidualną modlitwę w kościele i przed obrazem Nauczycielki młodzieży.  

Zobacz również