Uroczystość Chrystusa Króla i Skauci Europy

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (Ostatnia Niedziela Zwykła roku liturgicznego) przybyły do Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży harcerki z 2 Szczepu Warszawskiego św. Faustyny Kowalskiej ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Wzięły udział w Mszy św., wypełniając niektóre funkcje liturgiczne. Po Eucharystii harcerki spotkały się w auli teatralnej, gdzie odbyła się ceremonia przyrzeczeń zastępowych, ich mianowanie, jak również ich przysięga wierności.

Zobacz również