9 lutego 2020 r. – V Niedziela Zwykła

1. List Prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego pt. Zwiastun Dobrej Nowiny, Świadek Chrystusa Ukrzyżowanego, Orędownik prawdy i wolności.
2. Jutro wspomnienie Św. Scholastyki, dziewicy.
3. Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i 28 Światowy Dzień Chorego we wtorek, 11 lutego. Hasłem tego dnia są słowa Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). Msza Święta z udziałem chorych o g. 11.00.
4. Konfraternia Św. Jakuba zaprasza na Wieczór wspomnieniowy, poświęcony naszej parafiance pątniczce Reginie Madej-Janiszek. Wieczór pod tytułem „Ile razem dróg przebytych” odbędzie się w czwartek, 13 lutego, o g. 18:00 w Domu Kultury „Dorożkarnia”.
5. Liturgiczne Święto Cyryla i Metodego, Patronów Europy, oraz wspomnienie św. Walentego, patrona zakochanych, w piątek, 14 lutego.
6. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka w piątek o g. 19.00.
7. Nocne czuwanie modlitewne w sobotę, 15 lutego, rozpoczniemy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.
8. Spotkanie pt. „O płodności dla zakochanych w każdym wieku” odbędzie się 15 lutego br. o godz. 11.00 w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ul. Miodowa 17/19 (sala Św. Jana Chrzciciela bud. A).
9. Informujemy, że została rozpoczęta rekrutacja do pierwszej klasy Pijarskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020-2021. Nadto informujemy, że od września planujemy otworzyć przy szkole także oddziały przedszkolne, czyli tzw. klasy zerowe. Oznacza to, że w przyszłym roku, czyli na rok szkolny 2021-2022 nie będzie rekrutacji do klas pierwszych. Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły.
10. Korzystającym z dobrodziejstwa ferii zimowych życzymy bezpiecznego i owocnego wypoczynku.

A + M + P + I

Zobacz również