15 marca 2020 r. – III Niedziela Wielkiego Postu

Drodzy Parafianie, w związku z prowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożeniem epidemicznego informujemy o następujących decyzjach:

1. Arcybiskup Metropolita Warszawski, Kazimierz Kardynał Nycz, mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

1.1. osobom w podeszłym wieku,
1.2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
1.3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
1.4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
1.5. pracownikom służby zdrowia.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same, jak normalnej Komunii Świętej, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej, a nie ma się możliwości przyjęcia sakramentalnie Ciała Pańskiego.

3. Msze św. w naszej parafii celebrujemy według dotychczasowego porządku:

3.1. w dni powszednie o godz. 7.30 (w kaplicy NMP Królowej Wyznawców i 18.00 w kościele.
3.2. w niedziele o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, dzisiaj dodatkowo 16.00 i 18.00. Będą one celebrowane przy udziale maksymalnie 50 osób. Po przekroczeniu tej liczby kościół lub kaplica zostaną zamknięte. Przepraszamy!

4. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

5. Komunię Świętą jeden z kapłan będzie udzielał do ust, a drugi na rękę. Sposób przyjmowania Komunii jest zależny od osobistej decyzji wiernego. Przyjętą komunię św. na ręką spożywamy od razu na oczach szafarza. Nie odchodzimy, niosąc w ręku postacie eucharystyczne!

6. Spowiedź św. - kratki konfesjonałów są zabezpieczone folią ochronną.

7. Woda święcona z kropielnic kościelnych została usunięta. Można się w nią zaopatrywać w zakrystii do swoich buteleczek.

8. Nabożeństwa będą odprawiane są również według dotychczasowego porządku:

8.1. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17.15.
8.2. Droga Krzyżowa w piątek o g. 8.15, 17.15 i 19.30. W każdy piątek kościół będzie otwarty w ciągu dnia dla tych, którzy chcieliby odprawić to nabożeństwo indywidualnie.

9. Zostają odwołane:

9.1. przedstawienie „Piotruś Pan”,
9.2. wielkopostny koncert charytatywny „Stabat Mater” G. B. Pergolesi’ego,
9.3. rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych w dniach 16-18 marca,
9.4. rekolekcje dla ogółu wiernych 22-25 marca br. Intencje przyjęte na Msze św. o g. 8.15 będą celebrowane w danym dniu o g. 7.30, a przyjęte na godz. 19.30 będą celebrowane o g. 18.00.
9.5. spotkanie Wojowników Maryi.
9.6. pielgrzymka Skautów Europy.
9.7. spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców 22 marca br.

10. Po każdej Mszy św. śpiewamy suplikacje lub odmawiamy modlitwę w intencji opanowania epidemii.

A + M + P + I

Zobacz również