22 marca 2020 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu

1. Przypominamy, że ksiądz kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, mając na uwadze dobro duchowe wiernych oraz wykonując wskazania Rady Stałej KEP, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy Św. do dnia 29 III br. następującym wiernym:

1.1. osobom w podeszłym wieku,
1.2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
1.3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią pieczę,
1.4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem,
1.5. pracownikom służby zdrowia.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. Msze św. w naszej parafii celebrujemy według dotychczasowego porządku:

2.1. w dni powszednie o godz. 7.30 (w kaplicy NMP Królowej Wyznawców) i 18.00 w kościele.
2.2. w niedziele o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 i 18.00.
Będą one celebrowane przy udziale maksymalnie 50 osób. Po przekroczeniu tej liczby kościół zostanie zamknięty. Przepraszamy! Zmiana od 24 marca 2020 Zmiana od 26 marca 2020

3. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
4. Komunię Świętą jeden z kapłanów udziela do ust, a drugi na rękę. Sposób przyjmowania Komunii jest zależny od osobistej decyzji wiernego. Przyjętą Komunię św. na ręką spożywamy od razu na oczach szafarza. Nie odchodzimy, niosąc w ręku postacie eucharystyczne!
5. Spowiedź św. - kratki konfesjonałów są zabezpieczone folią ochronną i dezynfekowane.
6. Woda święcona z kropielnic została usunięta. Można się w nią zaopatrzyć w zakrystii do swoich buteleczek.
7. Nabożeństwa odprawiamy według dotychczasowego porządku:

7.1. Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17.15.
7.2. Droga Krzyżowa w piątek o g. 8.15, 17.15 i 19.30. W każdy piątek kościół będzie otwarty w ciągu dnia dla tych, którzy chcieliby odprawić to nabożeństwo indywidualnie.

8. Zostają odwołane:

8.1. rekolekcje parafialne. Intencje przyjęte na Msze św. o g. 8.15 będą celebrowane w danym dniu o g. 7.30, a przyjęte na godz. 19.30 będą celebrowane o g. 18.00,
8.2. spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców.

9. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w środę. Po Mszy świętej o godz. 7.30 i 18.00. będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
10. Z racji zagrożenia epidemicznego zachęcamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Online. Wszystkie materiały potrzebne do podjęcia duchowej adopcji, możesz pobrać ze strony:Duchowa adopcja online
Zachęcamy do podjęcia przyrzeczenia w domu, 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jeżeli pozwalają Ci na to warunki domowe i zawodowe obowiązki, to weź także udział w Mszy św. online. Bractwo Małych Stópek planuje zrobić relację online z Mszy św. 25 marca, o godzinie 20.00. Każdą z osób, która złoży przyrzeczenie DADzP, zachęcamy do wypełnienia formularza i przesyłania na adres e-mail: duchowaadopcja@fundacjamalychstopek.pl lub do wpisania się w Księdze Duchowej Adopcji dziecka Poczętego w swojej parafii.
11. Adoracja w intencji moralnej odnowy polskiego narodu w sobotę, 28 marca, od godz. 15.00, a Msza św. w tej intencji o godz. 18.00.
12. Nabożeństwo „Wieczór z Maryją” w sobotę, 29 marca, po Mszy św. o godz. 18.00.
13. Drodzy Parafianie, zachęcamy do wsparcia w Waszym sąsiedztwie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych w realizowaniu codziennych potrzeb. Jeśli wiecie, że ktoś z powodu zagrożenia koronawirusem potrzebuje pomocy, to prosimy o informację. Będziemy temu zaradzać.
13. Po każdej Mszy św. śpiewamy suplikacje lub odmawiamy modlitwę w intencji opanowania epidemii.

A + M + P + I

Zobacz również