Wielki Czwartek, dn. 9 kwietnia 2020 r.

1. Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i wszystkim, którzy nam, duszpasterzom, składali życzenia z okazji Dnia Kapłaństwa – dziękujemy!.
2. Dziękuję tym, którzy uczestniczyli w duszpasterskiej akcji jaką jest Całoroczna Modlitwa za Kapłanów z Parafii. Ci, którzy chcieliby podjąć takie modlitewne zobowiązanie, będą mogli to uczynić w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 19 czerwca lub w niedzielę 21 czerwca. Miejmy nadzieję, że do tego czasu epidemia przygaśnie.
3. O. Radosławowi dziękuję za przewodniczenie liturgii i wygłoszenie kazania.
4. Zgodnie z rozporządzeniem Arcybiskupa Metropolity z powodu epidemii nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Przechowania (Ciemnicy).
5. Jutro w Wielki Piątek.

a. Nie celebruje się Mszy Świętej.
b. Nowennę do Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy o godz. 15.00 w kościele. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania koronki.
c. Liturgia Męki Pańskiej o g. 18.00 z udziałem tylko 5 przedstawicieli wspólnoty Parafii.
d. Przypominamy, że jutro wierni, którzy ukończyli 14 rok życia są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
e. Zaś wierni, którzy ukończyli 18. rok życia a nie rozpoczęli 60, są zobowiązani nadto do zachowania postu ścisłego. Miłosierny Bóg niech nam wszystkim błogosławi umacnia naszą nadzieję.

A + M + P + I

Zobacz również