Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020 r.

1. Dziękuję o. Markowi za przewodniczenie liturgii.
2. Dziękuję Parafianom, którzy przekazali swój dar dla Parafialnej Caritas przez pośrednictwo sklepu „Żabka” przy ul. Bartyckiej i kierownictwu placówki za umożliwienie akcji.
3. Dzisiaj za udział w adoracji krzyża i oddanie mu czci podczas celebracji można uzyskać odpust zupełny. Zachęcam do indywidualnego dopełniania warunków odpustu.
4. Od adoracji Krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej do Wigilii Paschalnej przed krzyżem winniśmy przyklękać.
5. W tym roku ofiary na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie będą zbierane w Święto Podwyższenia Krzyża 14 września.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim będzie trwać do godz. 22.00. Na modlitwie może być równocześnie tylko 5 osób.
7. Jutro Wielka Sobota:

a. Adoracja w Grobie Pańskim od g. 7.00 do 17.00.
b. Spowiedź święta od g. 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00.
c. Nie będzie święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Polecamy błogosławienie pokarmów w domu, podczas śniadania, którego może dokonać głowa rodziny, według formularza, który jest do pobrania na stronie Kurii lub Parafii.
d. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.
e. Liturgia Wigilii Paschalnej o g. 20.00 z udziałem tylko pięciu wiernych.
f. Liturgię będziemy transmitować na youtube. Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCpwSE8Y_6YleGKPbyXJfCQQ

8. Na tych, którzy oddają cześć krzyżowi Jezusa niech spłynie łaska i moc Ducha Świętego.

A + M + P + I

Zobacz również