67 rocznica stracenia mieszkańców Siekierek i spalenia osiedla

W sanktuarium NMP Nauczycielki Młodzieży w dniu 24 sierpnia br. została odprawiona Msza św. za poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Siekierek i Augustówki. Liturgia była celebrowana w 67 rocznicę wymordowania przez Niemców ok. 120 mężczyzn z Siekierek i w rocznicę całkowitego spalenia miejscowości w sierpniu 1944 r. Po Eucharystii odbył się swoisty apel poległych. Celebransi odczytali listę ofiar niemieckiego terroru. Następnie uczestnicy modlitwy i członkowie rodzin poległych złożyli kwiaty i zapalone znicze przed tablicą upamiętniającą te tragiczne wydarzenia.

Zobacz również