Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza