XXI Niedziela zwykła – 23 sierpnia 2020 r.

1. Szanowni Parafianie i Pielgrzymi, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i drugich, prosimy o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych podczas liturgii, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu podczas procesji do Komunii św. Dziękujemy!
2. Od dzisiaj o. Przemysław Kołacki podejmuje posługę w naszym warszawskim Kolegium. Cieszymy się i życzymy mu światła i mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.
3. W tym tygodniu wspominamy w liturgii:

a. dzisiaj św. Różę z Limy, dziewicę, 23 sierpnia;
b. również dzisiaj Ofiary Reżimów Totalitarnych z racji Europejskiego Dnia Pamięci, który ustanowiono w rocznicę podpisania wrogiego dla Polski paktu Ribbentrop–Mołotow. Modlimy się za ofiary nazizmu i komunizmu oraz o zachowanie ludzi przed nowymi reżimami totalitarnymi.;
c. św. Bartłomieja, apostoła, jutro, 24 sierpnia;
d. mieszkańców Siekierek i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej również jutro. Msza św. w ich intencji o g. 18.00, a po niej złożenie kwiatów i zniczy przed tablicą pamiątkową w kruchcie kościoła oraz na skwerze przy zbiegu ulic Siekierkowska i Gościniec.
e. św. Józefa Kalasancjusza, patrona wszystkich chrześcijańskich szkół powszechnych, we wtorek, 25 sierpnia;
f. Matkę Bożą Częstochowską z racji dorocznej uroczystości w środę, 26 sierpnia;
g. św. Monikę w czwartek, 27 sierpnia;
h. św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła, w piątek, 28 sierpnia;
i. męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w sobotę, 29 sierpnia.

4. Adoracja w intencji moralnej odnowy narodu polskiego i błogosławionych owoców beatyfikacji Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego w piątek, 28 sierpnia, od g. 15.00 w kaplicy NMP Królowej Wyznawców, a Msza św. w tej intencji o 18.00.
5. Wieczór z Maryją, nabożeństwo ku uczci Matki Bożej w sobotę, 29 sierpnia, po Mszy św. wieczornej. W ramach nabożeństwa realizujemy program, przygotowujący do złożenia bądź odnowienia aktu zawierzenia się Jezusowi przez pośrednictwo Maryi.
6. Inauguracja Roku Szkolnego w sanktuarium, w skromniejszej formie z powodu pandemii, 6 września. Uroczysta Msza św. o g. 13.00, której będzie przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Pikus, a kaznodzieją będzie ks. Bogusław Bogdan, pallotyn z Sanktuarium M. Bożej Wychowawczyni.
7. Sierpień jest miesiącem trzeźwości. Metropolita Warszawski Kard. Kazimierz Nycz zachęca nas: W nieustannym szukaniu sensu swojego życia, trzeba znajdować drogę trzeźwości, wolności od wszelkich uzależnień, po to, żeby Polska była krajem ludzi wolnych i po to, żeby Polska była krajem świętym, dobrych rodzin, w których wychowują się wolni ludzie”.
8. Drodzy, Pielgrzymi i Parafianie, życzymy Wam opieki Pana Boga i Jego Aniołów w tym ostatnim tygodniu wakacji.
9. Zmarł GERARD JARECKI, przeżył 91 lat, mieszkał przy ul. Melomanów. Pogrzeb odbędzie się 28 sierpnia br. na Cmentarzu Bródnowskim. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

A + M + P + I

Zobacz również